รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก/ภายใน/เขียนแบบก่อสร้าง/3D Perspective

-ออกแบบงานสถาปัตยกรรมภาย (บ้านพักอาศัย,ร้านอาหาร/Cafe,สำนักงาน,รีสอร์ท และอื่นๆ) -เขียนแบบก่อสร้าง/เขียนแบบขออนุญาติ -ปั้น 3D Model งานสถาปัตยกรรม / ทำภาพ 3D Rendering

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายนอก/ภายใน/เขียนแบบก่อสร้าง/3D Perspective

  • 1. Architectural Programming - เป็นการพูดคุยปรึกษาขอข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ขนาดความต้องการพื้นใช้สอย (Function) , ขนาด/ศักยภาพ ของที่ตั้งโครงการ (Site/Context) , รูปแบบการออกแบบ (Style) , งบประมาณเบื้องต้น (Budgets) เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการออกแบบต่อไป (โดยหลังจากนี้สถาปนิกและลูกค้าสามารถติดต่อขอข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมระหว่างกันได้ เพื่อให้สถาปนิกและลูกค้าเห็นภาพของผลลัพธ์ตรงกันที่สุด)
  • 2. Schematic Design - เป็นการประมวลข้อมูลได้ที่ได้รับมาทั้งหมดสู่การออกแบบ โดยสถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ผ่านการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) เพื่อหาศักยภาพและปัญหาของที่ตั้งโครงการ (Potential/Problem) ที่จะช่วยจัดเรียงพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดให้สอดคล้องกับที่ตั้งโครงการ นำไปสู่แบบร่างครั้งที่ 1 ให้ลูกค้าพิจารณาแบบ ว่ารูปร่างอาคาร(ภาพทัศนียภาพ)และพื้นที่ใช้สอย(ผังพื้นอาคาร)ถูกต้องสวยงามตรงกับความต้องการแล้วหรือไม่ สถาปนิกจะทำการพัฒนาและปรับปรุงแบบในขั้นตอนต่อไป
แพ็กเกจ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก+3D Perspective+เขียนแบบก่อสร้างและเขียนแบบขออนุญาติ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ชิ้นงานที่จะได้รับ -แบบพรีเซนท์งานออกแบบสถาปัตยกรรม .jpg , .pdf -งานออกแบบภายใน *Guild-line 1-2 ภาพ -ภาพทัศนียภาพ 3D Rendering จำนวน 3-5 ภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi .jpeg -แบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาติก่อสร้าง .cad , .pdf -รายการวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่ง ระยะเวลาในการทำงาน : 30-60 วัน -ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 300บาท/ตร.ม.

งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก+3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ชิ้นงานที่จะได้รับ -แบบพรีเซนท์งานออกแบบสถาปัตยกรรม .jpg , .pdf -งานออกแบบภายใน *Guild-line 1-2 ภาพ -ภาพทัศนียภาพ 3D Rendering จำนวน 3-5 ภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi .jpeg -ไฟล์งานเขียนแบบคร่าวๆ .cad (เพื่อให้สามารถนำไปใช้เขียนแบบก่อสร้างต่อไปได้) ระยะเวลาในการทำงาน : 15-30 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 200บาท/ตร.ม.

งานเรนเดอร์ 3D Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ชิ้นงานที่จะได้รับ -ภาพทัศนียภาพ 3D Rendering ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi .jpeg สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมา -ไฟล์ 3D Model .sku ระยะเวลาในการทำงาน : 3-7 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 3 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท / 1 ภาพ

ฟรีแลนซ์
Chayutpong

ประกอบวิชาชีพสถาปนิก ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ชำนาญด้านการออกแบบงานสถาปัตยกรรม , เขียนแบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาติ , 3D Rendering

07/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน