Automation Excel by Macro , Power BI for Data Visualization & Analytics

5
ขายได้ 1 ครั้ง

สวัสดีครับ ถ้าคุณกำลังพบเจอปัญหาเรื่องการทำงานซ้ำๆ บน Excel ยกตัวอย่างเช่น - ทุกเช้าต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อทำรายงานสำหรับวางแผนการผลิต < หลายไฟล์มาก !! - ต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปคำนวน Minimum stock & Material Balance ทุกเช้า < ตรวจสอบหลายรอบ !! - ทุกเดือนต้องคิดค่าใช้จ่าย เงินเดือน หรือชั่วโมงการทำงาน ต่างๆ < คำนวนเยอะมาก !! หรือ อื่นๆ ที่เราต้องทำทุกวัน ซ้ำไปซ้ำมา หรือ กำลังเหนื่อยกับการเตรียมข้อมูลเพื่อไปทำ Report จะดีกว่าไหม ถ้าเราแค่กด Refresh แล้วข้อมูลที่เราอัพเดทเข้าไป สามารถใช้งานได้เลยทันที

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Automation Excel by Macro , Power BI for Data Visualization & Analytics

  • 1. สอบถามความต้องการของลูกค้า กำหนดขอบเขตการทำงาน
  • 2. ประเมินความเป็นไปได้ของงาน ราคาและ เวลาที่ใช้ในการทำงาน
แพ็กเกจ
Power BI Dashboard - ราคาเริ่มต้นที่ 1500 บาท฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.) Power BI Dashboard x 1 pbix file 2.) คู่มือการจัดเตรียมไฟล์ การจัดรูปแบบไฟล์ 3.) คู่มือการใช้งานฟังชั่นต่างๆ บน Power BI 4.) อื่นๆ ตามเนื้องาน , Template file , แนะนำวิธีการทำข้อมูลบน Googlesheet , Sharepoint and etc. - ราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามความยากหรือซับซ้อนตามงานนั้นๆ - ราคาเริ่มต้นจะเป็นราคาสำหรับไฟล์สกุล csv , xlsx , txt - หากต้องการมากกว่า 1 Dashboard สามารถตกลงราคากันอีกครั้งได้ครับ Freelance มีราคาพิเศษครับ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Automate Excel with Macro & VBA - ราคาเริ่มต้นที่ 1500 บาท฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.) Excel Macro ไฟล์ ที่มี Scrpit สำหรับทำงาน x 1 2.) คู่มือการใช้งานทั้งหมดที่ทางผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบ - ราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามความยากหรือซับซ้อนตามงานนั้นๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Automate Excel & Power BI for Data Visualization - 2500 บาท฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.) ออกแบบและวางระบบทำงานร่วมกันระหว่าง Macro และ Power BI 2.) Excel Macro ไฟล์ ที่มี Scrpit สำหรับทำงาน x 1 3.) คู่มือการใช้งานทั้งหมดที่ทางผู้พัฒนาได้ทำการออกแบบ 4.) Power BI Dashboard x 1 pbix file 5.) คู่มือการจัดเตรียมไฟล์ การจัดรูปแบบไฟล์ 6.) คู่มือการใช้งานฟังชั่นต่างๆ บน Power BI


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!