วางแผนการเงินส่วนบุคคลองค์รวม

5.0
ขายได้ 3 ครั้ง

กำลังมองหานักวางแผนการเงินมืออาชีพอยู่ใช่ไหมครับ สวัสดีครับ ผม ชวนินทร์ เป็นที่ปรึกษาการเงิน FChFP ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเห็นภาพรวมของการเงินตนเองในปัจจุบัน และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่างๆในอนาคตตามความต้องการของผู้รับคำปรึกษา โดยผู้รับคำปรึกษาจะได้ รับรายงานทางการเงินในรูปแบบของไฟล์ .pdf เป็นรูปเล่มอย่างน้อย 5 หัวข้อ คือ 1. งบกระแสเงินสด 2. งบดุล ณ ปัจจุบัน 3. อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม 4. แผนเกษียณอายุ 5. แผนประกันที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถให้คำปรึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อที่ผู้รับคำปรึกษาสนใจและใส่เพิ่มลงไปในรายงานได้ เช่น การลงทุน วางแผนการศึกษาบุตร สรุปกรมธรรม์ทุกบริษัท การจัดการมรดก วางแผนภาษีบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 40(1) - 40(8) จด VAT ภาษีนิติบุคคล เป็นต้น หากพูดคุยความจำเป็นทางการเงินแล้วพบว่าไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินจะไม่มีการคิดค่าบริการแต่อย่างใดครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลองค์รวม

  • 1. พูดคุยตกลงการทำงานผ่านทางระบบของ fastwork
  • 2. นัดหมายรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ทางการเงินในเบื้องต้นผ่านการพูดคุยต่อหน้า หรือวีดิโอทางไกล
แพ็กเกจ
฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รูปเล่มรายงานแผนการเงิน .pdf Life time member บริการทบทวนแผนการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตลอดชีพ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Chavanin
Chavanin

ชวนินทร์ อินทรลักษณ์ คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FChFP) ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในตราสารซับซ้อน (IC Complex) สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเงินองค์รวม บริหารเงินสด การเก็บออมที่เหมาะสม การลงทุน การเก็งกำไร การบริหารความเสี่ยง ภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ชวนินทร์ อินทรลักษณ์ คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงินระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FChFP) ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนในตราสารซับซ้อน (IC Complex) สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเงินองค์รวม บริหารเงินสด การเก็บออมที่เหมาะสม การลงทุน การเก็งกำไร การบริหารความเสี่ยง ภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
3 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
5 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!