รับออกแบบ Logo สำหรับมหาวิทยาลัย และ Logo อื่นๆ

เป็นการส่งประกวดเนื่องในวันสถาปณาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปีที่ 30 หลักการออกแบบคือ การนำเลข 30 ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ตั้งโจทย์มาพัฒนากับตัวอักษร WU ย่อมาจาก Walailak University ซึ่งคือ โลโก้ 1 ชิ้นงาน จะมีทั้งเลข 30และตัวอักษรWU ใน 1 ชิ้นงาน ใช้โปรแกรม Illustrator(Ai) ในการทำงาน โดย mood&tone จะอิงตามสีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ สีแสด-ม่วง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ Logo สำหรับมหาวิทยาลัย และ Logo อื่นๆ

  • 1. ทำความเข้าใจจากโจทย์ที่ทางมหาวิยลัยตั้งมา
  • 2. sketch ตัวอย่าง โดยนำสิ่งที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยมาประยุกต์กับเลข30ปีของมหาวิทยาลัย เช่น สีที่ใช้กับมหาวิทยาลัย,รอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยหรือสภาพแวดล้อมเพื่อนำมาปรับใช้กับโลโก้ต่อไป
แพ็กเกจ
Normal
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับบรีฟจากลูกค้า sketch 5 แบบ เลือก 3 แบบ จาก 3 แบบ นำไปทำใน Illustrator ส่ง draft แรกให้ลูกค้าดู แก้ไขได้ 1 ครั้ง ส่ง draft ครั้งที่ 2 หลังการแก้ไขและเลือก 1 แบบ ใช้ฟอนต์มาตรฐานที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์หากมีการใช้ข้อความ ไฟล์ที่จะได้รับ - ไฟล์ illustrator หรือไฟล์ .Ai - ไฟล์รูป .jpg --> resolution 100 ppi - ไฟล์รูป .jpg(Black-White สำหรับจดสิทธิบัตรเพื่อการค้า) --> resolution 100 ppi - ไฟล์รูป .png --> resolution 100 ppi - ไฟล์ .pdf

Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับบรีฟจากลูกค้า sketch 7 แบบ เลือก 4 แบบ จาก 4 แบบ นำไปทำใน Illustrator ส่งdraftแรกให้ลูกค้าดู แก้ไขได้ 2 ครั้ง ส่ง draft ครั้งที่ 2 หลังการแก้ไขครั้งที่ 1 และเลือก 3 แบบ ส่ง draft ครั้งที่ 3 หลังการแก้ไขครั้งที่ 2 และเลือก 1 แบบ ใช้ฟอนต์ที่เสียค่าลิขสิทธิ์หากมีการใช้ข้อความ(ราคาฟอนต์2,500ต่อ1องค์กร) ไฟล์ที่จะได้รับ -ไฟล์ illustrator หรือไฟล์.Ai -ไฟล์รูป.jpg-> resolution300ppi -ไฟล์รูป.jpg(Black-White สำหรับจดสิทธิบัตรเพื่อการค้า)->resolution 300 ppi -ไฟล์รูป.png-> resolution 300 ppi -ไฟล์ pdf

Advance
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับบรีฟจากลูกค้า sketch10แบบ เลือก5แบบ จาก5แบบ นำไปทำในIllustratorส่งdraftแรกให้ลูกค้าดู แก้ไขได้3ครั้ง ส่งdraftครั้งที่2หลังการแก้ไขครั้งที่1และเลือก5แบบ ส่งdraftครั้งที่3หลังการแก้ไขครั้งที่2และเลือก3แบบ ส่งdraftครั้งที่4หลังการแก้ไขครั้งที่3และเลือก1แบบ ใช้ฟอนต์ที่เสียค่าลิขสิทธิ์หากมีการใช้ข้อความ(ราคาฟอนต์9,000+ใช้ได้ทุกplatform) ไฟล์ที่จะได้รับ -ไฟล์.Ai -ไฟล์รูป.jpg -ไฟล์รูป.jpg(Black-White สำหรับจดสิทธิบัตรเพื่อการค้า) -ไฟล์รูป.png ->resolution ตามความต้องการ -ไฟล์ pdf

ฟรีแลนซ์
มูฮำมัดฟิลดาวส์

จบจาก สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี จาก บริษัท ลัดดาการ์เดนช็อป Ladda garden shop ความสามรถ - คิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทไม้และยาง - ขึ้นรูป 3D ได้(program Rhino) รวมถึงการทำรูปเล่มของชิ้นงานนั้นๆ - Render งาน 3 มิติ - คิดและออแบบโลโก้

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน