รับพิสูจน์อักษรต้นฉบับนวนิยาย นวนิยายแปล งานเอกสารต่างๆ

- รับพิสูจน์อักษร นวนิยายทุกประเภท/ บทความ/ เอกสาร/ เรื่องสั้น/ แฟนฟิค ฯลฯ - ตรวจทานการสะกดคำ การใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ แก้ไขคำโดยยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน รวมถึงตรวจทานความเหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในภาษาไทย - รับตรวจจากไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF (ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใส่สัญลักษณ์ หรือ comment ลงบนไฟล์งาน) ราคาการพิสูจน์อักษร ขนาด A4 (ฟอนต์ 14 pt ขึ้นไป) หน้าละ 7 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรต้นฉบับนวนิยาย นวนิยายแปล งานเอกสารต่างๆ

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานเบื้องต้น หรือส่งตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา, ระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรแก้ไขคำผิดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตรวจทานการใช้คำ แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลัก จำนวน 50 หน้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

พิสูจน์อักษรและเกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตรวจทานการใช้คำ แก้ไขคำผิด การเว้นวรรคตอน รวมถึงคำทับศัพท์ และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลัก พร้อมเกลาสำนวนภาษาให้สละสลวย จำนวน 50 หน้า ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Chanakarn

I am majoring in English and minor in Editorial Studies, a student in the Faculty of Arts, Chulalongkorn University. I am a fast learner and I am excited to experience new things. I am also good with teamwork and I can handle pressure well.

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน