ที่ปรึกษางานวิจัย การเขียน Research proposal, report, article (ระดับ ป.ตรี-เอก ไทย/อังกฤษ)

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก.. ราคาปริญญาตรี" ครอบคลุมสาขา: Public administration, Political science, Business administration, Marketing, Management, Communication arts, and etc. เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษา (ตรี-เอก) แค่ความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอ ดังนั้น คุณจึงต้องการ "ที่ปรึกษา" ที่มีประสบการณ์ตรง และผ่านจุดนั้นของชีวิตมาแล้ว - ให้คำปรึกษาเรื่องวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น วิธีตั้งโจทย์งานวิจัย วัตถุประสงค์ ตลอดจน contributions ของงานเพื่อตีพิมพ์ - จับมือเขียน Research proposal - ให้คำปรึกษาในรายละเอียด ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ - แนะนำการเขียน English Abstract ที่สั้น กระชับ แต่โดนใจกรรมการ - วิธีการเขียนอภิปรายผล และสรุปผล อย่างมืออาชีพ - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams - ลูกค้าสามารถจ้างเป็น Project ได้ (ราคา/ระยะเวลา เป็นไปตามข้อตกลง) ***หมายเหตุ*** บริการนี้ "ไม่ใช่การรับจ้างทำงานวิจัย" เพราะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แต่เป็นบริการให้คำปรึกษาเท่านั้น >>> จับประเด็นไม่ถูก/ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไร? ทักมาคุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษางานวิจัย การเขียน Research proposal, report, article (ระดับ ป.ตรี-เอก ไทย/อังกฤษ)

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง
  • 2. ลูกค้าเลือกประเภทบริการ 1. ทางโทรศัพท์ หรือ 2. การนัดพบหารือตัวต่อตัว
แพ็กเกจ
Package A: Quick deal 2,900 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก.. ราคาปริญญาตรี" Package A (ให้คำปรึกษา 1 ครั้ง) - 2,900 บาท/30 นาที - คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิชาการ และวิธีการนำเสนอผลการศึกษา - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams ** หลังการให้บริการ ท่านจะได้รับสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา (รูปแบบ PDF) ภายใน 1 วันหลังจากรับคำปรึกษา แก้ไขงานฟรี 1 ครั้งครับ

Package B: BEST deal 3,900 บาท!! (ให้คำปรึกษา Online 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก.. ราคาปริญญาตรี" Package B (ให้คำปรึกษา 1 ครั้ง) - 3,900 บาท/50 นาที - คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิชาการ และวิธีการนำเสนอผลการศึกษา - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams ** หลังการให้บริการ ท่านจะได้รับสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา (รูปแบบ PDF) ภายใน 1 วันหลังจากรับคำปรึกษา แก้ไขงานฟรี 1 ครั้งครับ

Package C: On-site deal! เริ่มต้น 5,900 บาท (ให้คำปรึกษาถึงสถานที่ตัวต่อตัว/จับมือเขียนงาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Package C (ให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบ Face-to-face) - คำปรึกษาถึงสถานที่แบบ Face-to-face 5,900 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม.) - เน้นความลุ่มลึก และการลงรายละเอียดปลีกย่อยของงาน - นัดพบตามสถานที่ลูกค้าสะดวก เช่น ร้านกาแฟ หรือห้างสรรพสินค้า (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) - มีค่าเดินทางเพิ่มเติม (พิจารณาตามสถานที่ที่นัดพบครับ) ** หลังรับบริการ ท่านจะได้รับสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา (รูปแบบ PDF) ภายใน 1 วันหลังจากรับคำปรึกษา แก้ไขงานฟรี 1 ครั้งครับ หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทาง

ฟรีแลนซ์
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced consultant with skills in new-normal business analysis, branding, and strategic management. Strong education background with the PhD. (Policy & Management,) MA. (International Relations,) and BA. (Marketing) A council member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
77 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน