ที่ปรึกษางานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รายงาน และบทความ (ระดับ ป.ตรี-เอก ไทย/อังกฤษ)

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก.. ราคาปริญญาตรี" ครอบคลุมสาขา: Public administration, Political science, Business, Marketing, Management, Public relations, and etc. เพราะการเรียนในระดับอุดมศึกษา (ตรี-เอก) แค่ความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอ ดังนั้น คุณจึงต้องการ "ที่ปรึกษา" ที่มีประสบการณ์ตรง และผ่านจุดนั้นของชีวิตมาแล้ว - ให้คำปรึกษาเรื่องวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น วิธีตั้งโจทย์งานวิจัย วัตถุประสงค์ ตลอดจน contributions ของงานเพื่อตีพิมพ์ - จับมือเขียน Research proposal - ให้คำปรึกษาในรายละเอียด ทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ - แนะนำการเขียน English Abstract ที่สั้น กระชับ แต่โดนใจกรรมการ - วิธีการเขียนอภิปรายผล และสรุปผล อย่างมืออาชีพ - ลูกค้าสามารถจ้างเหมาเป็น Project ได้ (ราคา/ระยะเวลา เป็นไปตามข้อตกลง) ***หมายเหตุ*** บริการนี้ "ไม่ใช่การรับจ้างทำงานวิจัย" เพราะเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แต่เป็นบริการให้คำปรึกษาเท่านั้น >>> จับประเด็นไม่ถูก/ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไร? ทักมาคุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ :D

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษางานวิจัย การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ รายงาน และบทความ (ระดับ ป.ตรี-เอก ไทย/อังกฤษ)

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง
  • 2. ลูกค้าเลือกประเภทบริการ 1. ทางโทรศัพท์ หรือ 2. การนัดพบหารือตัวต่อตัว
แพ็กเกจ
Package A: Quick deal 1,500 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก.. ราคาปริญญาตรี" Package A (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง) - 1,500 บาท/30 นาที - คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิชาการ และวิธีการนำเสนอผลการศึกษา - Zoom conferencing or Line meeting จัดให้ได้ครับ ** หลังการให้บริการ ท่านจะได้รับสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา (รูปแบบ PDF) ภายใน 1 วันหลังจากรับคำปรึกษา แก้ไขงานฟรี 1 ครั้งครับผม

Package B: BEST deal 2,500 บาท!! (ให้คำปรึกษา Online 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก.. ราคาปริญญาตรี" Package B (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 1 ครั้ง) - 2,500 บาท/50 นาที - คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิชาการ และวิธีการนำเสนอผลการศึกษา - Zoom conferencing or Line meeting จัดให้ได้ครับ ** หลังการให้บริการ ท่านจะได้รับสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา (รูปแบบ PDF) ภายใน 1 วันหลังจากรับคำปรึกษา แก้ไขงานฟรี 1 ครั้งครับผม

Package C: Exclusive deal! เริ่มต้น 3,500 บาท (ให้คำปรึกษาถึงสถานที่ตัวต่อตัว/จับมือเขียนงาน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Package C (ให้คำปรึกษาถึงสถานที่แบบ Face-to-face) - คำปรึกษาถึงสถานที่แบบ Face-to-face 3,500 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม.) - เน้นความลุ่มลึก และการลงรายละเอียดปลีกย่อยของงาน - นัดพบตามสถานที่ลูกค้าสะดวก เช่น ร้านกาแฟ หรือห้างสรรพสินค้า (เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) - มีค่าเดินทางเพิ่มเติม (พิจารณาตามสถานที่ที่นัดพบครับ) ** หลังรับบริการ ท่านจะได้รับสรุปบันทึกการให้คำปรึกษา (รูปแบบ PDF) ภายใน 1 วันหลังจากรับคำปรึกษา แก้ไขงานฟรี 1 ครั้งครับผม

ฟรีแลนซ์
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced consultant with skills in new-normal business analysis, branding, and management. Strong education background with the PhD. in Public Administration, MA. in International Relations, and BA. in Marketing. A council member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
66 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน