วิเคราะห์แผนการตลาด สร้างแบรนด์ และพัฒนาธุรกิจ

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้นเพียง 1,500 บาท (แบบ Online) หรือลงพื้นที่จริง 4,500 บาท เพื่อความลุ่มลึกของงานที่มากขึ้น - ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์/ลงพื้นที่จริง วิเคราะห์ Business plan, strategy, and overall business operations เสมือนมีฝ่ายการตลาดมืออาชีพเสมือนจริง - ส่งมอบแผนการตลาด กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังรับคำปรึกษาแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามข้อตกลง) - ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภท ทั่วประเทศไทย - ให้คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบรายเดือน >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป (New Normal business consultant) ก่อนครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. กรณีต้องเดินทางออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร 3. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผล 4. ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการติดตามงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์แผนการตลาด สร้างแบรนด์ และพัฒนาธุรกิจ

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ
แพ็กเกจ
Package A: BEST deal! จบที่ 2,500 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 50 นาที นี้คือ - กลยุทธ์/วิธีการ/แผนการตลาดภาคปฏิบัติ (เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - การวัดความสำเร็จและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing or Line meeting จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ

Package B: WFH deal จบที่ 1,500 บาท!! (ให้คำปรึกษา Online 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 30 นาที นี้คือ - กลยุทธ์/วิธีการ/แผนการตลาดภาคปฏิบัติ (เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - Zoom conferencing or Line meeting จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ

Package C: On-site deal! เริ่มต้น 4,500 บาท (ลงพื้นที่หน้างานจริง)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 4,500 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้น 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 2 ชม. นี้คือ - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - กลยุทธ์/วิธีการ/แผนการตลาด (เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดเชิงลึกและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - การวัดความสำเร็จ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต **มีบริการแบบเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ

ฟรีแลนซ์
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced consultant with skills in new-normal business analysis, branding, and management. Strong education background with the PhD. in Public Administration, MA. in International Relations, and BA. in Marketing. A council member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
42 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน