วิเคราะห์แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาธุรกิจ

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,700 บาท/ชั่วโมง ลงพื้นที่จริง เพื่อความลุ่มลึกของเนื้องาน - ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์/ลงพื้นที่จริง วิเคราะห์ Business operation เสมือนมีแผนกการตลาดและการจัดการออนไลน์ - ส่งมอบแผนการตลาด กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่เข้าใจง่าย ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้ว) - ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภท ทั่วประเทศไทย - ให้คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ วิเคราะห์แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาธุรกิจ
  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ
แพ็กเกจ
Package A: WFH deal! จบที่ 1,400 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 50 นาที นี้คือ คำปรึกษาเกี่ยวกับ: - วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - วิธีการวัด และประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing หรือ Google meet จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

Package B: PROMO deal จบที่ 900 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 30 นาที นี้คือ คำปรึกษาเกี่ยวกับ: - ให้วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - วิธีการวัด และประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing หรือ Google meet จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

Package C: Best deal! เริ่มต้น 1,700 บาท (ลงพื้นที่หน้างานจริง)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,700 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ หรือท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่!! ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนที่จะไปต่อ.. ใน 2 ชม. นี้ ท่านจะได้รับ: - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - กลยุทธ์ และวางแผนการตลาด - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต **มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ฟรีแลนซ์
Chanatip
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced lecturer with skills in International Relations, Public Policy, and ASEAN Studies. Strong education professional with the PhD. in Public Administration, MA. in International Relations, and BA. in Marketing. Currently, a member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน