วิเคราะห์แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาธุรกิจ

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,800 บาท/ชั่วโมง ลงพื้นที่จริง เพื่อความลุ่มลึกของเนื้องาน - ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์/ลงพื้นที่จริง วิเคราะห์ Business operation เสมือนมีแผนกการตลาดและการจัดการออนไลน์ - ส่งมอบแผนการตลาด กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่เข้าใจง่าย ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้ว) - ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภท ทั่วประเทศไทย - ให้คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นรายสัปดาห์ และรายเดือน >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป (New Normal business consultant) ก่อนครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. กรณีต้องเดินทางออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร 3. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผล 4. ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการติดตามงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์แผนการตลาด การสร้างแบรนด์ และการพัฒนาธุรกิจ

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ
แพ็กเกจ
Package A: New Normal deal! จบที่ 1,400 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 50 นาที นี้คือ คำปรึกษาเกี่ยวกับ: - วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - วิธีการวัด และประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing หรือ Google meet จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

Package B: WFH deal จบที่ 900 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 30 นาที นี้คือ คำปรึกษาเกี่ยวกับ: - ให้วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - วิธีการวัด และประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing หรือ Google meet จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

Package C: Best deal! เริ่มต้น 1,800 บาท (ลงพื้นที่หน้างานจริง)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,800 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ หรือท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่!! ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนที่จะไปต่อ.. ใน 2 ชม. นี้ ท่านจะได้รับ: - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - กลยุทธ์ และวางแผนการตลาด - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต **มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ฟรีแลนซ์
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced consultant with skills in new-normal business analysis, branding, and management. Strong education background with the PhD. in Public Administration, MA. in International Relations, and BA. in Marketing. A council member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
25 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน