วิเคราะห์แผนการตลาด/การสร้างแบรนด์/การสื่อสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ/การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ขายได้ 96 ครั้ง
4.9

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้นเพียง 3,500 บาท (แบบ Online) หรือลงพื้นที่จริง 6,500 บาท เพื่อความลุ่มลึกของการวิเคราะห์ธุรกิจคุณที่มากขึ้น - ให้ปรึกษา Online/Onsite วิเคราะห์ Business plan, Strategy, Management, and Overall Operations เสมือนมีฝ่ายการตลาดมืออาชีพอยู่ข้างคุณ - ส่งมอบแผนงาน กลยุทธ์ และเทคนิคที่เกี่ยว ในรูปแบบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังรับคำปรึกษาแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามข้อตกลง) - ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภท ทั่วประเทศไทย - ให้คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบรายเดือน >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป (New-Normal Business Consultant) ก่อนครับ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. ค่าเดินทาง (ในกรณี Onsite) 3. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผล 4. ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการติดตามงาน ตรวจสอบ และประเมินผล

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วิเคราะห์แผนการตลาด/การสร้างแบรนด์/การสื่อสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ/การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมงเพิ่มเติม รายวัน หรือเหมาจ่ายได้
  • 2. ผู้รับจ้างสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ

แพ็กเกจ ราคา วิเคราะห์แผนการตลาด/การสร้างแบรนด์/การสื่อสารธุรกิจอย่างมืออาชีพ/การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

Package A: BEST deal จบที่ 4,500 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 50 นาที)

฿4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 50 นาที นี้คือ - กลยุทธ์/วิธีการ/แผนการตลาดภาคปฏิบัติ (ออกแบบเฉพาะธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Package B: WFH deal จบที่ 3,500 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 30 นาที)

฿3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 30 นาที นี้คือ - กลยุทธ์/วิธีการ/แผนการตลาดภาคปฏิบัติ (ออกแบบเฉพาะธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

Package C: Onsite deal เริ่มต้น 6,500 บาท! (ลงพื้นที่หน้างานจริง)

฿6,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" 6,500 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 2 ชม. นี้คือ - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (Personal onsite service) - กลยุทธ์/วิธีการ/แผนการตลาด/การจัดการ (เฉพาะธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดเชิงลึก/การสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน - การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ - การวางเป้าหมายในอนาคต หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทาง >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!