ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ การตลาด และการสร้างแบรนด์ สำหรับธุรกิจ Start-up และธุรกิจครอบครัว

1. ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ เพื่อนคู่คิดทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Digital marketing 2. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และลงพื้นที่จริงเพื่อวิเคราะห์ธุรกกิจเชิงลึก เสมือนมีแผนกการตลาดและการจัดการออนไลน์ใกล้คุณ 3. ส่งมอบแผนงาน กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้งานได้จริง (หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้ว) 4. ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ สำหรับทุกประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจความงาม อาหาร ค้าปลีก และธุรกิจภาคบริการ 5. ให้คำปรึกษาพิเศษและ Business mentor ลงลึกในรายละเอียดในทุกมิติของธุรกิจคุณ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นรายเดือน (เป็นไปตามข้อตกลง) อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีดังนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผลงาน 3. ต้องการชิ้นงานในลักษณะ Paper work เชิงลึก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ การตลาด และการสร้างแบรนด์ สำหรับธุรกิจ Start-up และธุรกิจครอบครัว

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ
แพ็กเกจ
Package A: WFH deal จบที่ 2,900 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 30 นาที นี้คือ - กลยุทธ์/วิธีการ/เทคนิคการจัดการเฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ - การสื่อสารการตลาดเชิงลึก และการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ

Package B: BEST deal! จบที่ 3,900 บาท! (ให้คำปรึกษา Online 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 50 นาที นี้คือ - กลยุทธ์/วิธีการ/เทคนิคการจัดการ (เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดเชิงลึก และการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - การวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - ให้คำปรึกษาผ่าน Zoom, Google Meet, Line, Teams ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ

Package C: On-site deal! เริ่มต้น 5,900 บาท (ให้คำปรึกษา On-site)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 5,900 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้น 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 2 ชม. นี้คือ - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - กลยุทธ์/วิธีการ/เทคนิคการจัดการ (เฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ) - การสื่อสารการตลาดเชิงลึกและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน - การวัดความสำเร็จ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต หมายเหตุ: ไม่รวมค่าเดินทาง >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับผม ดร.ชิ ก่อนครับ

ฟรีแลนซ์
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced consultant with skills in new-normal business analysis, branding, and strategic management. Strong education background with the PhD. (Policy & Management,) MA. (International Relations,) and BA. (Marketing) A council member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
156 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน