ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ สำหรับธุรกิจ Start-up ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

1. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อนคู่คิดทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และ Social media marketing 2. รับปรึกษาทางโทรศัพท์ และลงพื้นที่จริงวิเคราะห์ Business operation เสมือนมีแผนกการตลาดและการจัดการออนไลน์ 3. ส่งมอบแผนงาน กลยุทธ์การจัดการ ในรูปแบบของ Infographic ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง (หลังจากได้รับคำปรึกษาแล้ว) 4. ให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทย-อังกฤษ แก่ธุรกิจทุกประเภททั้งในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5. คำปรึกษาพิเศษ เป็น Business mentor ลงลึกในรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงแบบเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้ 1. ต้องการให้มีการฝึกอบรมและบรรยายให้กับพนักงานในองค์กร 2. เป็น Project-based ซึ่งผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการประเมินผลงาน 3. ต้องการทีมงานเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ สำหรับธุรกิจ Start-up ธุรกิจครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง

  • 1. ตกลงขอบข่ายการทำงานเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้าง **การให้คำปรึกษานี้สามารถจ้างเป็นรายชั่วโมง รายวัน หรือเหมาจ่ายได้
  • 2. ผู้รับจ้างจัดทำสรุปขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดของชิ้นงานที่ต้องส่งมอบ พร้อมทั้งใบเสนอราคาเสนอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติ
แพ็กเกจ
Package A: New Normal deal! จบที่ 1,400 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 50 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 50 นาที นี้คือ คำปรึกษาเกี่ยวกับ: - วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - วิธีการวัด และประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing หรือ Google meet จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

Package B: WFH deal จบที่ 900 บาท!! (ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 30 นาที)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เหมาะกับท่านที่มีแผนงานในใจอยู่แล้ว แต่!! ยังไม่มั่นใจพอที่จะไปต่อ.. สิ่งที่ท่านจะได้รับใน 30 นาที นี้คือ คำปรึกษาเกี่ยวกับ: - ให้วิธีการ/แนวทางในการวางกลยุทธ์ และการจัดการ - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - วิธีการวัด และประเมินผลความสำเร็จของงาน - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต - Zoom conferencing หรือ Google meet จัดให้ได้ครับ ** มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

Package C: Best deal! เริ่มต้น 1,800 บาท (ลงพื้นที่หน้างานจริง)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

"ที่ปรึกษาระดับปริญญาเอก ราคาปริญญาตรี" เริ่มต้น 1,800 บาท/ชั่วโมง (เริ่มต้นที่ 2 ชม. ลงพื้นที่หน้างานจริง) เหมาะกับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจ หรือท่านที่มีธุรกิจอยู่แล้ว แต่!! ไม่ทราบแนวทางที่ชัดเจนที่จะไปต่อ.. ใน 2 ชม. นี้ ท่านจะได้รับ: - คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวถึงสถานที่ (On-site service) - กลยุทธ์ และวางแผนการตลาด - เทคนิคการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ - การวางเป้าหมายของธุรกิจในอนาคต **มีบริการแบบรายวัน หรือเหมาจ่าย (เป็นไปตามข้อตกลง) >> ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร คุยกับ ดร.ชนาธิป ก่อนครับ

ฟรีแลนซ์
Chanatip

Dr. Chanatip is an experienced lecturer with skills in International Relations, Public Policy, and ASEAN Studies. Strong education professional with the PhD. in Public Administration, MA. in International Relations, and BA. in Marketing. Currently, a member of Gerson Lehrman Group (GLG), Singapore.

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
67 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน