IT Helpdesk & IT Support

ให้บริการช่วยเหลือด้าน IT ในองค์กรตามความต้องการของลูกค้า 1.ให้บริการแก้ไข ติดตั้ง ระบบเครือข่ายในองค์กร 2.แก้ไข ตั้งค่าอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ Internet, Router 3.แก้ไขผ่านการควบคุมระยะไกล หรือให้คำแนะนำผ่านโทรศัพท์ 4.หากมีการติดตั้งเครื่องใหม่ คิดค่าออกนอกสถานที่ 300/ครั้ง 5.แก้ไขปัญหา Windows ทั่วไป จนถึง Windows Server รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาอาจเพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามความยากของงานนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ IT Helpdesk & IT Support

  • 1. แจ้งปัญหา แจ้งว่าจะให้ใช้โปรแกรมอะไรรีโมท
  • 2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น หาวิธีแก้ 1 2 3 เลือกวิธีที่เสี่ยงน้อยที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ได้รับการแก้ปัญหาโปรแกรมทั่วไป โดยที่คนรับงานจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถ และให้เร็วที่สุด

ฟรีแลนซ์
Winai

ผมคือเจ้าหน้าที่ it support ผ่านประสบการณ์ใน บริษัทขนาดกลาง ระยะเวลา 1 ปีครึ่ง หน้าที่ แก้ปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ แก้ปัญหา software โดยการใช้ teamviewer, VNCviewer หากต้องให้รีโมทแก้ปัญหาให้ ก็ติดต่อมานะครับ

02/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน