สร้าง Full Web Creation, Landing Page, Web-app (Tools) พร้อมใช้งาน

ให้คำปรึกษาฟรี! แม้เริ่มจากศูนย์, สร้างงาน Website ทุกประเภท เช่น - Landing Page เว็บแสดงข้อมูล บุคคล/ธุรกิจ - Web-App เว็บสำหรับทำงานเฉพาะทาง/บริหารข้อมูล - Web-SaaS เว็บให้บริการใช้งานเชิงพาณิชย์ Work Process: Define, Design, Develop, Test and Publish Features: - อัพเดท/แก้ไขงาน ฟรี! ภายใน 14 วันหลังส่งมอบ - บริการ Domain Name/ Hosting / Cloud Infrastructure

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้าง Full Web Creation, Landing Page, Web-app (Tools) พร้อมใช้งาน

  • 1. Define Product วางแผนพูดคุยโครงสร้างทั้งหมด
  • 2. Design UX/UI ของ Product
แพ็กเกจ
(S) Landing Page - เว็บแสดงข้อมูล บุคคล / องค์กร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- Domain Name / Cloud Hosting ( AWS / GCP) - Source Code on Git Repository (Private) - www.เว็บของคุณ.พร้อมใช้งาน (Responsive รองรับทุกขนาดหน้าจอ) *โดยเฉลี่ยงานจะเสร็จสมบูรณ์ใน 7 วัน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ่นอยู่กับ Scope ของงาน)

(M) Web App - เว็บไซต์ใช้งานเฉพาะทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- Domain Name / Cloud Hosting ( AWS / GCP) - Cloud Database - Source Code on Git Repository (Private) - Separated Algorithm Modules (ไฟล์รวบรวมเงื่อนไขการคำนวณต่าง ๆ บนเว็บไซต์) - www.เว็บของคุณ.พร้อมใช้งาน (Responsive รองรับทุกขนาดหน้าจอ) *โดยเฉลี่ยงานจะเสร็จสมบูรณ์ใน 30 วัน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ่นอยู่กับ Scope ของงาน)

(L) Web SaaS + API - เว็บไซต์ให้บริการเชิงพาณิชย์
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- Domain Name / Cloud Hosting ( AWS / GCP) - Cloud Database - Source Code on Git Repository (Private) - Separated Algorithm Modules (ไฟล์รวบรวมเงื่อนไขการคำนวณต่าง ๆ บนเว็บไซต์) - Backend Service (API) - Frontend Website (Responsive รองรับทุกขนาดหน้าจอ) *โดยเฉลี่ยงานจะเสร็จสมบูรณ์ใน 60 วัน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ่นอยู่กับ Scope ของงาน)

ฟรีแลนซ์
Manasak

ยินดีให้คำปรึกษา "ฟรี" ไม่ว่า Project จะเริ่มจาก ศูนย์ หรือ อยากไปต่อกับ Idea ของคุณ สร้างสรรค์ได้ทุก Challenge, ออกแบบ Solution มากมายอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 ปี

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน