เขียน Content ทุกประเภทและบทความสัมภาษณ์

- ผู้ว่าจ้างแจ้งประเภทงานที่ต้องการ อาทิ ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ แฟชั่น และอื่นๆ / ความยาวของเนื้อหา / กำหนดวันรับงาน - ฟรีแลนซ์นำเสนอราคา - ผู้ว่าจ้างตกลงราคา - ฟรีแลนซ์ทำงานตามคำสั่ง โดยผู้ว่าจ้างสามารถสั่งแก้ไขเนื้อหาได้ 2 ครั้ง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ประเภทบทความ / Caption ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมข้อมูลหรือให้ฟรีแลนซ์หาข้อมูล โดยผู้ว่าจ้างสามารถสั่งแก้ไขเนื้อหาได้ 2 ครั้ง - ประเภทบทความสัมภาษณ์ ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์แกะเทปให้ฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างสามารถสั่งแก้ไขเนื้อหาได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
ชลาลัย

รับเขียนบทความทุกประเภท เช่น บทความ SEO บทความสัมภาษณ์ และบทความทั่วไป

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน