milestone

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญา (TH-ENG) รับว่าความคดีแพ่ง-อาญา

1.งานให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฏหมาย เป็นกันเองคุยง่ายเข้าใจ ใส่ใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ไฟแนนซ์ ละเมิด เช็ค ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หมิ่นประมาท กฎหมายแรงงาน ปัญหาคอนโด หมู่บ้านจัดสรร ลิขสิทธิ์ ซื้อขาย นายหน้าตัวแทน จ้างทำของ ฯลฯ ยินให้คำปรึกษาครับ 2.งานตรวจร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย (ภาษาไทย, อังกฤษ) - รับจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือร้องทุกข์ - รับร่างสัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ 3.งานว่าความ และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล เช่น ฟ้องร้อง หรือให้การต่อสู้คดี ในคดีแพ่งหรืออาญา ร้องจัดการมรดก กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ไฟแนนซ์ ละเมิด เช็ค ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หมิ่นประมาท คดีแรงงาน(ค่าชดเชย) ฯลฯ 4.งานดำเนินการอื่นๆ ด้านกฎหมาย พร้อมช่วยเหลือคุณ ไม่ว่าจะเป็น แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี ติดตามผลการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน ฯลฯ หมายเหตุ : 1.งานสามารถแก้ได้ตลอดตามความพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ ต้องไม่มีการเพิ่มเติมข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ 2.ทนายจะเก็บข้อมูลของลูกความไว้เป็นความลับ **ทนายชาครยินดีให้บริการครับ 😀

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญา (TH-ENG) รับว่าความคดีแพ่ง-อาญา

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน หรือปัญหาข้อกฎหมายของท่าน เบื้องต้นผ่านช่องทาง Fastwork
  • 2. ทนายจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยละเอียด และพิจารณาข้อกฎหมาย
แพ็กเกจ
ปรึกษาปัญหากฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เป็นกันเองคุยง่ายเข้าใจคุณ เหมือนมีทนายเป็นเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ไฟแนนซ์ ละเมิด เช็ค ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ หมิ่นประมาท กฎหมายแรงงาน ปัญหาคอนโด หมู่บ้านจัดสรร ลิขสิทธิ์ ซื้อขาย นายหน้าตัวแทน จ้างทำของ ฯลฯ ราคาเริ่มต้นที่ครั้งละ 500 บาท ตามความยากง่ายของปัญหา โดยจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ

งานว่าความ ฟ้องร้อง หรือให้การต่อสู้คดี แพ่ง-อาญา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ตามความยากง่ายของคดี และปริมาณของเอกสาร โดยจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ - ร้องจัดการมรดก (ไม่มีผู้คัดค้าน) 5,000 บาท - ฟ้องร้อง หรือให้การต่อสู้ คดีกู้ยืมเงิน /ไฟแนนซ์ คดีเช็ค ฉ้อโกง แชร์ลูกโซ่ - ฟ้องร้อง หรือให้การต่อสู้ คดีละเมิด หมิ่นประมาท ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - คดีแรงงาน ฟ้องเรียกค่าชดเชย ฯลฯ หมายเหตุ - คดีอื่นๆสอบถามได้ครับ ^^

ตรวจ/ร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ภาษาไทย/อังกฤษ (TH-ENG)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ระยะเวลา 1-5 วัน ( ตามความยากง่ายของงาน และปริมาณของเอกสาร โดยจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ ) 1. รับจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (TH-ENG) เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือมอบอำนาจ หนังสือร้องทุกข์ 2. ร่างสัญญาทางกฎหมาย (TH-ENG) เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าฯ หมายเหตุ - ร่างสัญญาสำหรับธุรกิจเริ่มต้นที่ 1,500 บาท - ร่างสัญญาภาษาอังกฤษเริ่มต้นที่ 2,000 บาท

ฟรีแลนซ์
ชาคร

ชาคร แสงมณี, ทนายความ (นบ., นบท.) รับช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและบริการด้านกฎหมายครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ไฟแนนซ์ บัตรเครดิต กู้ยืม ที่ดิน ขอจัดการมรดก พินัยกรรม ฯลฯ ฟ้องร้อง ให้การต่อสู้คดีแพ่ง, อาญา รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ยินดีให้บริการครับ 😀

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
222 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน