specialist
milestone

รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจร่างสัญญา (TH-EN) รับว่าความ คดีแพ่งและอาญา

1.งานให้คำปรึกษาทางกฏหมาย ให้ความเห็น วิเคราะห์รูปคดี พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข คุยง่าย เป็นกันเอง ใส่ใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กู้ยืมเงิน, ไฟแนนซ์, ละเมิด, เช็ค, ฉ้อโกง, หมิ่นประมาท, กฎหมายแรงงาน, ปัญหา คอนโด-หมู่บ้านจัดสรร, ลิขสิทธิ์ และอื่นๆ ฯลฯ ยินให้คำปรึกษาครับ 2.งานตรวจร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (ไทย, อังกฤษ) - จัดทำหรือตรวจร่างสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับ - จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) หนังสือร้องทุกข์ 3.งานว่าความ และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล เช่น ฟ้องร้อง ให้การต่อสู้ คดีแพ่งและอาญาทั่วไป ยื่นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท ร้องจัดการมรดก 4.งานดำเนินการด้านกฎหมายอื่น ๆ พร้อมช่วยเหลือคุณ เช่น แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี หรือติดต่อหน่วยงานราชการ หมายเหตุ : 1.รายละเอียดงานสามารถแก้ได้ตลอด ทั้งนี้ ต้องไม่มีการเพิ่มเติมข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ 2.ข้อมูลของลูกความจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทนายชาคร ยินดีให้บริการครับ 😀

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาปัญหากฎหมาย ตรวจร่างสัญญา (TH-EN) รับว่าความ คดีแพ่งและอาญา

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน หรือปัญหาข้อกฎหมายของท่าน เบื้องต้นผ่านช่องทาง Fastwork
  • 2. ทนายจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยละเอียดและพิจารณาข้อกฎหมาย
แพ็กเกจ
บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (รายครั้ง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้ความเห็น วิเคราะห์รูปคดี พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไข คุยง่าย เป็นกันเอง ใส่ใจคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กู้ยืมเงิน, ไฟแนนซ์, ละเมิด, เช็ค, ฉ้อโกง, หมิ่นประมาท, กฎหมายแรงงาน, ปัญหา คอนโด-หมู่บ้านจัดสรร, ลิขสิทธิ์ และอื่นๆ ฯลฯ หมายเหตุ: ค่าบริการเริ่มต้นที่ครั้งละ 500 บาท ตามความยากง่ายของปัญหา โดยจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ

ตรวจร่างสัญญาหรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (ไทย, อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.จัดทำหรือตรวจร่างสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญารักษาความลับ สัญญาเช่า สัญญาว่าจ้างผลิต 2.จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม (โนติส) หนังสือร้องทุกข์ หนังสือมอบอำนาจ หมายเหตุ: ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่ 750 บาท ใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน ทั้งนี้ ตามความยากง่ายของสัญญาและปริมาณของเอกสาร โดยจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ ข.จัดทำหรือตรวจร่างสัญญา (สำหรับธุรกิจ) ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ค.จัดทำหรือตรวจร่างสัญญา (ภาษาอังกฤษ) ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,000 บาท

งานว่าความ และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ฟ้องร้อง ให้การต่อสู้ คดีแพ่งและอาญาทั่วไป กู้ยืมเงิน สัญญาเช่า ซื้อขาย เช็ค ฉ้อโกง หมิ่นประมาท คดีแรงงานเรียกค่าชดเชย ฯลฯ 2.ยื่นคำร้องในคดีไม่มีข้อพิพาท ร้องจัดการมรดก หมายเหตุ: ก.ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท ตามความยากง่ายของรูปคดีและปริมาณของเอกสาร โดยทนายจะประเมินและแจ้งให้ท่านทราบก่อนรับงานเสมอครับ ข.คดีอื่น ๆ และอัตราค่าบริการ สอบถามได้นะครับ

ฟรีแลนซ์
ชาคร

ทนายชาคร แสงมณี นบ. นบท. คุยง่าย เป็นกันเอง รับปรึกษาอรรถคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สืบทรัพย์ บังคับคดี ยินดีให้บริการครับ 😀

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
375 ครั้ง
ขายได้
19 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน