milestone

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. งานจดทะเบียนอื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

1.จดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด) - บริการ จองชื่อนิติบุคคล, จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียน, จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 2.จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด) - ที่ตั้งสำนักงาน, กรรมการเข้าออกและอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, เพิ่มทุน-ลดทุน ฯลฯ 3.จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้าทั่ว, ร้านค้าออนไลน์) 4.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า) 6.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม, ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ 7.ขึ้นทะเบียน อย. (เครื่องสำอาง) ทนายชาคร ยินดีให้บริการครับ 😄

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. งานจดทะเบียนอื่นๆ พร้อมให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการเบื้องต้นผ่านช่องทาง Fastwork
  • 2. ทนายจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด พร้อมสรุปงานที่จะจัดทำ
แพ็กเกจ
จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด (S)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน โดยจะมีทนายคอยให้คำปรึกษาและแนะนำให้ตลอดจนจบ ครบทุกขั้นตอนครับ 😄

จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด (M)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จนแล้วเสร็จ พร้อมขอหนังสือรับรองและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบออนไลน์ (ถ้าต้องการ) หมายเหตุ: ค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ หจก. 1,460 บาท, บริษัท 6,460 บาท)

จดทะเบียนธุรกิจ บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด (L)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. บริการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จนแล้วเสร็จ พร้อมขอหนังสือรับรองและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับสำนักงานสรรพากร หมายเหตุ: ค่าบริการยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ หจก. 1,460 บาท, บริษัท 6,460 บาท)

ฟรีแลนซ์
ชาคร

ทนายชาคร แสงมณี นบ. นบท. คุยง่าย เป็นกันเอง รับปรึกษาอรรถคดี และว่าความทั่วราชอาณาจักร รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท สืบทรัพย์ บังคับคดี ยินดีให้บริการครับ 😀

04/2019
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
123 ครั้ง
ขายได้
37 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน