แปลเอกสาร คู่ภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

รับแปลเอกสาร คู่ภาษา ญี่ปุ่น/อังกฤษ/ไทย ผู้แปลจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่น ประสบการณ์แปลและล่าม 8 ปี มีใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N1 และ TOEIC 865 ประสบการณ์เป็นล่ามให้บริษัทญี่ปุ่นและรู้ศัพท์ ภาษาที่ใช้เฉพาะทางในเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงาน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล Shipping สามารถแปลคู่มือการทำงานภาษาญี่ปุ่น/เอกสารราชการ ในรูปแบบตามที่ต้องการได้ เอกสารที่เป็นความลับยินดีเซ็นสัญญา NDA มีประสบการณ์แปลนวนิยาย แปลเกม แปลการ์ตูน จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย สามารถเลือกสำนวนการแปล สำหรับบทความเพื่อการโฆษณาได้ ยินดีรับงานทุกรูปแบบ มีแพ็คเกจแปลข้อความสั้นๆ 1บรรทัด 10ครั้ง 250บาท สำหรับเลือกซื้อสินค้า/ดูงานอีเว้นท์/คุยไลน์ สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร คู่ภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

  • 1. รับไฟล์งานจริงและประเมินราคา
  • 2. เริ่มทำงาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารจากภาษาต่างประเทศ > ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทย/อังกฤษ เริ่มที่หน้าละ 400 บาท หน้าถัดไป 350 บาท แปลเอกสารจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย เริ่มที่หน้าละ 350 บาท หน้าถัดไป 300 บาท ขนาดตัวอักษรFont MS Mincho ขนาด 12 จำนวนตัวอักษรต่อหน้าไม่เกิน 500ตัวอักษร (ดูจากล่างซ้ายของโปรแกรมWord) หากต้นฉบับมาเป็นExcel หรือ ขนาดตัวอักษรเล็กกว่า 12 คิดราคาตามจำนวนคำ คำละ 0.5 บาท เวลา 1วันทำงานต่อ 1หน้า

แปลเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น เริ่มที่หน้าละ 550 บาท (ตรวจทานโดยเจ้าของภาษา) แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ เริ่มที่หน้าละ 450 บาท แปลอีเมล์จากภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น เพื่อติดต่อการค้า 400 บาท แปลเอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ 400บาท ขนาดตัวอักษรFont Angsana New ขนาด 14 จำนวนคำต่อหน้าไม่เกิน 350คำ (ดูจากล่างซ้ายของโปรแกรมWord) หากต้นฉบับมาเป็นExcel/ไฟล์อื่นๆ หรือ ขนาดตัวอักษรเล็ก ราคาตามจำนวนคำ คำละ 1.5 บาท เวลาทำงาน 2วันต่อ 1หน้า

แปลแบบสร้างสรรค์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รับแปลเพลงภาษาญี่ปุ่น เป็น ไทย 350บาท/เพลง แปลข้อความสั้นๆ 1บรรทัด สำหรับเลือกซื้อสินค้า/ดูงานอีเว้นท์/ไลน์ 10ครั้ง 300บาท รับแปลบทความ/ข่าวญี่ปุ่น จากเว็บไซต์ เนื้อหาทั่วไป ราคาตามจำนวนคำ คำละ 0.5 บาท รับคิด/เขียนคำโฆษณา/บทความเพื่อการโฆษณา เป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อการเจาะตลาดต่างประเทศ สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้า ราคาตามคุณภาพงานที่ต้องการ ระยะเวลาประมาณ 7วัน เวลาทำงาน ตามระดับความสละสลวยที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Thanya

รับแปลงานภาษาญี่ปุ่น มาเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลจบจากธรรมศาสตร์ ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นโดยตรง สอบผ่านระดับN1 รับเป็นล่ามในโอกาสต่างๆที่ไม่ทางการ และไม่ใช่งานขาย (สามารถรับได้ แต่หากเป็นการPitching จำเป็นต้องมีการอธิบายงานให้ก่อน)

06/2017
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
40 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน