รับทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

0.0

รับทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วยโปรแกรม Adobe Flash และ Adobe Animate รายละเอียดประกอบด้วย 1. หน้าอินโทร 2. ลงชื่อเข้าเรียน 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรีย 4. เมนูเนื้อหา 5. แบบฝึกหัดประจำบท เช่น จับคู่ เติมคำ ตัวเลือก ถูกผิด 6. ข้อมูลอื่นๆ เช่น วิธีการใช้งาน จุดประสงค์ ผู้จัดทำ อ้างอิง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. ลูกค้าส่งข้อมูลที่จะจัดทำในรูปแบบไฟล์ word หรือ powerpoint
แพ็กเกจ
Package A฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์สื่อรูปแบบ exe และ url สำหรับออนไลน์(ฟรี) ตัวสื่อจะประกอบด้วย - หน้าอินโทร - หน้าลงชื่อเข้าเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 10 ข้อ (มีประเมินผลการทดสอบ) - เนื้อหา ไม่เกิน 10 หน้า - สื่อมีการเคลื่อนไหว ตัวการ์ตูน และอื่นๆ - หน้าอื่นๆ ได้แก่ จุดประสงค์ วิธีการใช้งาน ผู้จัดทำ อ้างอิง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package B฿ 4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ไฟล์สื่อรูปแบบ exe และ url สำหรับออนไลน์(ฟรี) ตัวสื่อจะประกอบด้วย - หน้าอินโทร - หน้าลงชื่อเข้าเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 20 ข้อ (มีประเมินผลการทดสอบ) - เนื้อหา ไม่เกิน 15-20 หน้า - แบบฝึกหัดบทเรียน 1 แบบ (ตัวเลือก,จับคู่,ถูกผิด,เติมคำ) - สื่อมีการเคลื่อนไหว ตัวการ์ตูน และอื่นๆ - หน้าอื่นๆ ได้แก่ จุดประสงค์ วิธีการใช้งาน ผู้จัดทำ อ้างอิง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package C฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ไฟล์สื่อรูปแบบ exe และ url สำหรับออนไลน์(ฟรี) ตัวสื่อจะประกอบด้วย - หน้าอินโทร - หน้าลงชื่อเข้าเรียน - แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ (มีประเมินผลการทดสอบ) - เนื้อหา ไม่เกิน 30-35 หน้า - แบบฝึกหัดบทเรียน 4 แบบ (ตัวเลือก,จับคู่,ถูกผิด,เติมคำ) - เกมการศึกษา 1 เกม - สื่อมีการเคลื่อนไหว ตัวการ์ตูน และอื่นๆ - หน้าอื่นๆ ได้แก่ จุดประสงค์ วิธีการใช้งาน ผู้จัดทำ อ้างอิง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Wuttikhun
Wuttikhun

รับทำสื่อการเรียนการสอน CAI โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash , Adobe animate ทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

รับทำสื่อการเรียนการสอน CAI โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash , Adobe animate ทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
2 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!