รับคีย์ข้อมูลทั่วไป พิมพ์งานทุกชนิด และรับทำสไลด์นำเสนองาน

5.0
ขายได้ 2 ครั้ง

-รับคีย์ข้อมูลทั่วไป ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -พิมพ์งานทุกชนิด ใน word หรือ excel -รับหาข้อมูลและทำสไลด์นำเสนองานต่างๆ รวมถึงทำสรุปเป็นกราฟหรืออื่นๆ -ทำแผนพับนำเสนองาน ตอบกลับภายใน 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับคีย์ข้อมูลทั่วไป พิมพ์งานทุกชนิด และรับทำสไลด์นำเสนองาน

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ ชนิดของงานต่างๆ กับทางเรา
  • 2. ทางเราทำขอบเขตงาน และชี้แจงงานที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
ไม่เกิน 5 หน้า
5 หน้าขึ้นไป
แผนพับ แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
งานคีย์ข้อมูลทั่วไปทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เรียบเรียงถ้อยคำ คีย์ข้อมูลทำเอกสารทั้งภาษาอังไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีสไลด์นำเสนองาน ไม่เกิน 15 สไลด์ แปลภาษา (ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย) ไม่เกิน 5 หน้า
คีย์ข้อมูลทั่วไปทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทำสรุปเนื้อหา และทำสไลด์นำเสนองาน รวมถึงสคริปต์นำเสนอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงทำข้อมูลตัวเลขที่เชื่อมโยงกันได้
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
-
-
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
5 ชิ้น
5 ชิ้น
2 ชิ้น
จำนวนหน้า
5 หน้า
-
20 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
รองรับภาษาอังกฤษ
รองรับสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
-
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
-
-
ราคา
฿ 250
฿ 300
฿ 500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
พนิตสุภา
พนิตสุภา

-สามารถแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ -รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -รับทำสไลด์นำเสนอและหาข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ

-สามารถแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ -รับพิมพ์งานทุกชนิด คีย์ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -รับทำสไลด์นำเสนอและหาข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
2 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
2 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!