รับทำ Excel (สร้างกราฟ/ ตารางข้อมูล/ สร้างสูตร/ คีย์ข้อมูล/ VBA/ Dashboard)

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel - การทำตาราง ออกแบบตาราง - สร้างสูตร (Formula) ขั้นต้น/ขั้นสูง - ผูกสูตรดึงข้อมูลหลายๆ sheet - ทำสรุปข้อมูล (Pivot Table) - การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่ Dashboard - เขียน VBA อ่านข้อมูลมาใส่ใน Excel - สร้างฟอร์มคีย์ข้อมูลใน Excel - การคีย์ข้อมูลต่างๆ ส่งงานได้ภายใน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูล, ความยากง่าย) *สำหรับงานที่มีความซับซ้อนต้องใช้ VBA อาจใช้เวลา 1 สัปดาห์ **หลังส่งงานแล้ว คุณลูกค้าต้องการปรับปรุง/เพิ่มเติม เรายินดีให้คำปรึกษา / บริการเพิ่มเติมครับ เราสามารถสร้างระบบเล็กๆด้วย VBA เช่น สร้างฟอร์มบันทึกข้อมูลการรับเงินของลูกค้าบน Excel พิมพ์แบบฟอร์มใบเสร็จ และออกรายงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Excel (สร้างกราฟ/ ตารางข้อมูล/ สร้างสูตร/ คีย์ข้อมูล/ VBA/ Dashboard)

  • 1. รับข้อมูลความต้องการ เช่น ต้องการผลลัพธ์อย่างไร มีข้อมูลอะไรบ้าง ระยะเวลา และอื่นๆตามความประสงค์
  • 2. ประเมินความสามารถในการรับงาน (เกณฑ์การประเมิน เนื้องาน/เวลาดำเนินการ)
แพ็กเกจ
Excel Mini
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Package : Excel MINI + จัดการข้อมูลของตารางไม่เกิน 200 cells + สร้างกราฟ/ตารางจากข้อมูล ไม่เกิน 5 กราฟ/ตาราง + สร้างสูตรขั้นต้น ไม่เกิน 5 สูตร + ไม่มีการผูกสูตรข้ามชีท + แก้ไขงานได้สูงสุด 3 ครั้ง + ระยะเวลาดำเนินงานสูงสุด 1 วัน

Excel Pro
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Package : Excel Pro + สร้างกราฟ/ตารางจากข้อมูล > 5 กราฟ/ตาราง + สร้างสูตรขั้นต้น มากกว่า 5 สูตร หรือต้องใช้สูตรขั้นสูง มากกว่า 1 สูตร + มีการผูกสูตรข้ามชีท + แก้ไขงานได้สูงสุด 3 ครั้ง + ระยะเวลาดำเนินงานสูงสุด 2 วัน

Excel Pro Max
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Package : Excel Pro Max + สร้างฟอร์มคีย์ข้อมูล + สร้างรายงาน, Dashboard + มีการเขียน VBA อ่านข้อมูล/เขียนข้อมูล + แก้ไขงานได้สูงสุด 5 ครั้ง + ระยะเวลาดำเนินงานตามตกลง + ราคาต้องประเมินตามความละเอียดและซับซ้อนอีกครั้ง

ฟรีแลนซ์
Bundit

จบปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ทำงานเป็น Developer 10 ปี

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน