typography

1.ลูกค้าเสนอคำหรือข้อความที่ต้องการ 2.พูดคุยบอกรายละเอียด สไตน์งานที่ต้องการ 3.ทางเราจะนำเสนอสเก็ตงานส่งให้เลือก 2 แบบ(ใช้เวลา 2 วัน) 4.หลังจากเลือกมา 1 แบบจะทำการขึ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ใช้เวลา 1 วัน) 5.นำเสนอส่งมอบลูกค้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ขนาดไฟล์ภาพรบกวนระบุให้ชัดเจนก่อนเริ่มงาน การแก้ไข สามารถแก้ได้ไม่จำกัดในขั้นตอนสเก็ตงาน *หากแก้ไขหลังจากส่งมอบ(คิดเงินครั้งละ 500 บาท)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ typography

  • 1. พูดคุยบอกข้อมูลที่ต้องการใช้
  • 2. คุยปรึกษาแนวทางที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ส่งตรวจสเก็ต 2 แบบให้ลูกค้าเลือก 1 แบบจากนั้น ขึ้นงานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มอบไฟล์งาน นามสกุล ai เป็นอันเรียบร้อย การแก้ไข สามารถแก้ได้ไม่จำกัดในขั้นตอนสเก็ตงาน *หากแก้ไขหลังจากส่งมอบ(คิดเงินครั้งละ 500 บาท)

ฟรีแลนซ์
Tunchanok

Graphic Design Infographic, Motion Graphic, Logo,Typographic

04/2017
เป็นสมาชิก
75 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน