สอนทำ Web application ด้วย Laravel

รับสอน PHP Laravel framework และ พัฒนาโปรเจคจริง ตั้งแต่ 0 ถึง ขึ้น Production

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนทำ Web application ด้วย Laravel

  • 1. ลูกค้าแจ้งหัวข้อที่ต้องการเรียน
  • 2. เสนอราคาและระยะเวลาในการเรียน
แพ็กเกจ
Small project
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- การ set up evnironment สำหรับ Laravel Project - ภาพรวมการทำงานของ Laravel framework - การเชื่อมต่อฐานข้อมูล - ระบบ Routing ของ Laravel - ระบบ login และ register user - การสร้าง Models ใหม่ - การสร้าง Controllers - การสร้าง views - CRUD - Deploy ขึ้น Server - ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 15 ชม. ในระยะเวลา 2 สัปดาห์

Medium project
ระยะเวลาในการทำงาน 28 วัน

ได้รับทุกอย่างใน Package Small และ - การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับ enterprise - Relationship ของ Eloquent เพื่อดึงข้อมูลในตาราง - middleware - การเพิ่ม ลด สิทธ์ user (user psermission) - การใช้ Admin LTE เป็น Dashboard - การ upload file - การออก Invoice - การทำ report - ระยะเวลาเรียน ไม่เกิน 30 ชม. ในระยะเวลา 4 สัปดาห์

Large project
ระยะเวลาในการทำงาน 56 วัน

ได้รับทุกอย่างใน Package Medium และ - SMS API - เชื่อมต่อ Line ผ่าน Line Notify - Full calendar ปฏิทินแบบ drag and drop - Ajax - Data table - การออกเอกสาร PDF ด้วย DOMPDF - ระยะเวลาเรียน ไม่เกิน 50 ชม. ในระยะเวลา 8 สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
Sutjapong

- ปริญญาตรี วศ.คอมพิวเตอร์ บางมด - ปริญญาโท MBA, Holmes university, Australia - ประสบการณ์ 5 ปี Administrator and web development Wordpress - plugin site : 5ปี PHP Laravel framework : 3 ปี Vue Js : 1 ปี

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน