Render perspective 3D

รับทำรูปภาพเสมือนจาก Model 3D โดยฟรีแลนซ์กำลังศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่5 ซึ่งตัวผมนั้นได้ผ่านการทำงานรูปเสมือนให้ทางบริษัทจริงมาแล้ว โดยผลงานจะเน้นไปทางการใส่ใจกับ lighting shadow materials และ space ที่สมจริง ซึ่ง Mood &Details จะแตกต่างกันไปตามแบบของผู้จ้างที่ต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Render perspective 3D

  • 1. คุยรายละเอียดงานและสิ่งที่ผู้จ้างต้องการ
  • 2. ผู้จ้างส่งมอบMODEL 3D (.skp) มาให้ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
งาน1รูป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งาน Render ภาพเสมือน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก(เลือกเพียง1รูป) โดยผู้จ้างต้องมีไฟล์ 3D เป็นสกุล .skp มาให้ฟรีแลนซ์ เมื่องานเสร็จสิ้นฟรีแลนซ์จะส่งผลงานเป็นสกุล .jpg หรือ .png ไปให้ผู้จ้างเป็นขนาด Ultra HD(3840*2160)

งาน 2-3 รูป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งาน Render ภาพเสมือน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก(เลือกได้ทั้งหมด 2-3รูป) โดยผู้จ้างต้องมีไฟล์ 3D เป็นสกุล .skp มาให้ฟรีแลนซ์ เมื่องานเสร็จสิ้นฟรีแลนซ์จะส่งผลงานเป็นสกุล .jpg หรือ .png ไปให้ผู้จ้างเป็นขนาด Ultra HD(3840*2160)

งาน 4-6 รูป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งาน Render ภาพเสมือน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก(เลือกได้ทั้งหมด4-6รูป) โดยผู้จ้างต้องมีไฟล์ 3D เป็นสกุล .skp มาให้ฟรีแลนซ์ เมื่องานเสร็จสิ้นฟรีแลนซ์จะส่งผลงานเป็นสกุล .jpg หรือ .png ไปให้ผู้จ้างเป็นขนาด Ultra HD(3840*2160)

ฟรีแลนซ์
Nattapoom

สวัสดีครับ ผม ณัฐฐภูมิ กิตติพงษ์วิเศษ จากคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตอนสอบเข้าได้คะแนนสอบความถนัดสถาปัตยกรรม 273/300 (1ใน10คะแนนสูงสุดจากทั้งประเทศ) มีประสบการณ์ฝึกงานในบริษัทขนาดใหญ่มาแล้ว (อาศรมศิลป์) สอนนักเรียนมัธยมปลายสอบเข้าคณะสถาปัตย์ได้ 100% มาเป็นเวลา4ปี

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน