แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก-วัยรุ่น

0

รับฟังปัญหาพฤติกรรมลูกหรือบุตรหลานของท่าน แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักจิตวิทยาอย่างตรงจุดและเสริมสร้างให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก-วัยรุ่น

  • 1. แจ้งปัญหาพฤติกรรมเด็กที่จะปรึกษา
  • 2. ชำระค่าบริการ
แพ็กเกจ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก-วัยรุ่น฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำตามหลักของการอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือวัยรุ่นที่ถูกวิธีตามหลักจิตวิทยาได้อย่างตรงจุด 1-2 ชั่วโมง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก-วัยรุ่น฿ 4,500
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำปัญหาพฤติกรรมและบุตรหลานของท่านจนกว่าเด็กจะมีพัฒนาหรือพฤติกรรมที่ดีขึ้น ราคาแบบเหมายาว ๆ สามารถโทรมาเล่าพฤติกรรมและรับคำแนะนำ 2 สัปดาห์ วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!