รับเป็นล่าม,ไกด์,ติวเตอร์ (Thai-Eng)/Become an interpreter, guide, tutor (Thai-Eng)

สามารถเป็นล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยในโอกาสต่างๆดังนี้ -ล่ามแปลสื่อสารทั่วไป -ล่ามแปลพาลูกค้าเที่ยวชมงานนิทรรศการ -สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตที่สนใจ *รวมถึงรับเป็นไกด์นำเที่ยวในกรุงเทพและนนทบุรี Can be a interpreter to translate Thai-English / English-Thai in various occasions as follows - Interpreter for general communication - Interpreter takes customers to visit the exhibition -Teach Thai to foreigners interested in the Thai language *Including being a tour guide in Bangkok and Nonthaburi

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเป็นล่าม,ไกด์,ติวเตอร์ (Thai-Eng)/Become an interpreter, guide, tutor (Thai-Eng)

  • 1. 1. พูดคุยตกลงเรื่องระยะเวลา/สถานที่/รูปแบบการทำงาน/ข้อตกลงในการทำงาน(1. Discuss and agree on the duration / location / working style / working agreement)
  • 2. 2. นัดหมายการทำงานและตกลงราคา(2. Make an appointment to work and agree on a price)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วไป, เป็นไกด์นำเที่ยวในกรุงเทพหรือนนทบุรี และอื่นๆตามแต่การตกลง(300บาท/ชั่วโมง) Thai-English interpreter for general communication, as a tour guide in Bangkok or Nonthaburi. and others as agreed (300 baht/hour)

ฟรีแลนซ์
Wanida

Education : International College, Suansunandha Rajabhat University in major Hospitality and Tourism management. Experience : Receptionist at Absolute Twin Sands Resort and Spa. Tutor freelance

01/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน