รับเป็นล่าม,ไกด์,ติวเตอร์ (Thai-Eng)/Become an interpreter, guide, tutor (Thai-Eng)

4.95
ขายได้ 20 ครั้ง

สามารถเป็นล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยในโอกาสต่างๆดังนี้ -ล่ามแปลสื่อสารทั่วไป -ล่ามแปลพาลูกค้าเที่ยวชมงานนิทรรศการ -สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาตที่สนใจ *รวมถึงรับเป็นไกด์นำเที่ยวในกรุงเทพและนนทบุรี Can be a interpreter to translate Thai-English / English-Thai in various occasions as follows - Interpreter for general communication - Interpreter takes customers to visit the exhibition -Teach Thai to foreigners interested in the Thai language *Including being a tour guide in Bangkok and Nonthaburi

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเป็นล่าม,ไกด์,ติวเตอร์ (Thai-Eng)/Become an interpreter, guide, tutor (Thai-Eng)

  • 1. 1. พูดคุยตกลงเรื่องระยะเวลา/สถานที่/รูปแบบการทำงาน/ข้อตกลงในการทำงาน(1. Discuss and agree on the duration / location / working style / working agreement)
  • 2. 2. นัดหมายการทำงานและตกลงราคา(2. Make an appointment to work and agree on a price)
แพ็กเกจ
฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามแปลภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วไป, เป็นไกด์นำเที่ยวในกรุงเทพหรือนนทบุรี และอื่นๆตามแต่การตกลง(500 บาท/ชั่วโมง) Thai-English interpreter for general communication, as a tour guide in Bangkok or Nonthaburi. and others as agreed (500 baht/hour)


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!