รับพิมพ์งาน Urgent Typing!!!

0

I am an experienced senior assistant project manager with a track record of successfully developing and managing projects while adhering to industry standards and best practices. I possess strong typing, research, and report-making skills, with a meticulous approach to detail. As a freelancer, I am dedicated to delivering high-quality work and providing efficient and accurate typing, researching, and report creation services.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน Urgent Typing!!!

  • 1. ใช้โปรแกรม Word และ Pages ในการทำรายงาน (Use Word and Pages)
  • 2. แจ้งรายละเอียดงาน กำหนดการส่ง (หากงานด่วนโปรดระบุ) (Job Details, and Deadline (if urgent, please specify)
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
Tall Package
Grande Package
Venti Package
0-30 หน้า ราคา 250 บาท หากเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท ใช้ระยะเวลา 1-2 วัน 0-30 pages, price 250 baht If more than, 10 baht per page. Takes 1-2 days
30-60 หน้า ราคา 500 บาท หากเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท ใช้ระยะเวลา 1-2 วัน 30-60 pages, price 500 baht If more than, 10 baht per page. Takes 1-2 days
60-100 หน้า ราคา 750 บาท หากเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท ใช้ระยะเวลา 1-3 วัน หากเอกสารที่ต้องการให้พิมพ์ มีมากกว่า 120 หน้า สามารถติดต่อเราโดยตรงสำหรับราคาพิเศษ 60-100 pages, price 750 baht If more than, 10 baht per page. Takes 1-3 days If the document is more than 120 pages, you can contact us directly for a special price.
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
2 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
-
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
30 หน้า
60 หน้า
100 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
เฉพาะภาษาไทย
รองรับภาษาอังกฤษ
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
จัดรูปเล่มและทำสารบัญ
สรุปเนื้อหา
รองรับสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์
ราคา
฿ 250
฿ 500
฿ 750
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!