รีวิวที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ในแบบง่ายๆ

รับรีวิว ที่กิน ที่พัก ในแบบง่ายๆ ลงใน Facebook Page ท่องเที่ยว, Pantip, Readme

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รีวิวที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก ในแบบง่ายๆ

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการและขอบเขตของงาน
  • 2. ตกลงวันและเวลาในการไปเก็บข้อมูลสถานที่รีวิว
ผู้ติดตาม
2K
boriloveton
boriloveton
4K
checkin.journey
checkin.journey
2K
แพ็กเกจ
ให้รู้ว่ามาแล้ว
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รีวิวพร้อมภาพถ่ายที่พัก ที่กิน ที่เที่ยวในราคาเริ่มต้นที่ 1500 บาท ลง FB Page / Pantip / readme และอื่นๆ สามารถตกลงได้ตามต้องการ

ฟรีแลนซ์
Borirak

ชอบท่องเที่ยว ถ่ายภาพ ชอบกิน เจ้าของเพจให้รู้ว่ามาแล้ว

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน