ติดต่อสรรพากร / ดำเนินการขอคืนภาษี

ดำเนินการขอคืนภาษีจากสรรพากรตั้งแต่ตั้นจนจบ โดยมีการประเมินความเสี่ยง รวมถึงสรุปรายการเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอคืนภาษี เป็นตัวกลางในการเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติดต่อสรรพากร / ดำเนินการขอคืนภาษี

  • 1. ประเมินความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการลดความเสี่ยง ในการขอคืนภาษีร่วมกับลูกค้า
  • 2. จัดเตรียมรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการขอคืนภาษีในเบื้องต้น เพื่อส่งให้ลูกค้าดำเนินการ รวมถึงให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารนั้นๆ
แพ็กเกจ
มูลค่าภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1. ภาษีที่ขอคืนจากสรรพากร 2. รายงานสรุป ความเสี่ยง / ข้อผิดพลาด ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงนั้นในอนาคต

มูลค่าภาษีที่ขอคืนไม่เกิน 5 ล้านบาท
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. ภาษีที่ขอคืนจากสรรพากร 2. รายงานสรุป ความเสี่ยง / ข้อผิดพลาด ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงนั้นในอนาคต

ฟรีแลนซ์
Praewwanid

เชี่ยวชาญภาษีและบัญชีสำหรับ SME / บุคคลธรรมดา มีประสบการณ์ขอคืนภาษีนิติบุคคล มี CPA คุยภาษาบัญชี / ภาษี เป็นภาษามนุษย์ได้

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน