สอนเขียนแบบ3D

สอนเขียนแบบงานเฟอร์นิเจอร์ด้วยโปรแกรม sketchup 3 d มีให้เลือกตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงคอร์สขั้นสูง สำหรับผู้ต้องการมีความรู้ไว้ใช้งานจริง จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง ไม่ต่ำกว่า 25 ปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเขียนแบบ3D

  • 1. บีพงานโดยสอบถามความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการเรียนและตกลงราคา
  • 2. สอนไพรเวทแบบจับมือทำพร้อมให้คำปรึกษาหลังจากเรียนจบ สำหรับผู้ไม่มีความรู้ด้านการเขียนแบบ sketchup ในคอรส์ ทั้งหมด12ชั่วโมงประกอบด้วย การแนะนำโปรแกรม การวาดรูปสร้างโมเดล การแก้ไขและตกแต่งโมเดล การใส่สีสันโมเดล การวัดระยะ การใช้งานการอ่านแบบ ตลอดการดาวน์โหลดแชร์ นำเสนอผลงาน
แพ็กเกจ
คอร์สเขียนแบบ sketchupขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ในคอร์สความรู้พื้นฐาน สามารถอ่านแบบเป็นเบื้องต้นได้ ทำงาน3D. ทราบถึงการเขียนแบบโปรแกรม sketchup โดยเน้นด้านการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์โดยตรง

คอร์สไพรเวทขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ผู้เรียนสามารถออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ built in การอ่านแบบเป็น การนำเสนองานได้อย่างมืออาชีพ ใช้เวลา 10-12 ชั่วโมงจากผู้มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 25 ปี

สอนไพรเวทเขียนแบบsketchupขั้้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงสุด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ในคอร์สความรู้พื้นฐาน สามารถอ่านแบบเป็นเบื้องต้นได้ ทำงาน3D. ทราบถึงการเขียนแบบโปรแกรม sketchup โดยเน้นด้านการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์โดยตรง และคอร์สขั้นสูง ผู้เรียนสามารถออกแบบงานเฟอร์นิเจอร์ built in การอ่านแบบเป็น การนำเสนองานได้อย่างมืออาชีพจากผู้มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 25 ปี ใช้เวลา 15 ชั่วโมง

ฟรีแลนซ์
สมิหรา

สามารถเขียนแบบ และออกแบบงานbuild in งานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 25 ปี

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน