ถอดงานวิจัยเป็นบทความงานเขียน และงานอภิปรายผล

1. ถอดงานวิจัยเป็นบทความงานเขียน ถอดเนื้อหางานวิจัย ปรับภาษาให้อ่านง่ายเหมาะกับการสื่อสารถ่ายทอดไปยังบุคคลทั่วไป 2. งานอภิปรายผล สรุป/อภิปรายผลงานวิจัย หรืองานทั่วไป เนื้อหาและภาษาเชิงวิชาการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถอดงานวิจัยเป็นบทความงานเขียน และงานอภิปรายผล

  • 1. บรีฟเนื้อหางาน แจ้งรายละเอียดที่ต้องการ
  • 2. เสนอราคาจ้าง กำหนดวันส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
แบบเดี่ยว 1 บทความ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความตามบรีฟไม่ต่ำกว่า 600 - 800 คำ ตามความครบถ้วนเหมาะสมของเนื้อหา ไม่รวมรูปภาพ ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .docx และ pdf แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ราคาเริ่มต้น 1,200 / 1 บทความ

แบบแพ็ก 30 บทความ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

บทความตามบรีฟไม่ต่ำกว่า 600 - 800 คำ ต่อ 1 บทความ ตามความครบถ้วนเหมาะสมของเนื้อหา ไม่รวมรูปภาพ ส่งมอบงานเป็นไฟล์ .docx และ pdf แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ทั้งหมด 30 บทความ คิดแบบเหมาแพ็กเกจในราคา 30,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Boonrada

ประสบการณ์เขียนบทความธุรกิจ แนวคิดการพัฒนาตัวเอง เขียนบทวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ ใส่ใจกับคุณภาพของงานเป็นสำคัญ ยึดมั่นการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในผลงาน

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน