เขียนเว็บไซต์ด้วย PHP SQL JS CSS NODEJS

เป็นการเขียนเว็บไซต์เพื่อใช้งานภายในองกรณ์ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ๋ ( เรทราคาจะต่างกัน ตามงานภาษาและงานที่เขียน ) - Web node server เริ่ม 6,000 บาท - PHP + SQL + HTML + JS + CSS เริ่ม 3,000 - 5,000 บาท - งานออกแบบ / mockup / แก้ไข เว็บไซต์ ในภาษาที่เกี่ยวข้อง เริ่ม 1,500 บาท ขั้นตอนดำเนินการ 1.คุยรายละเอียดงาน 2.เสนอราคาและระยะเวลาในการทำงาน 3.ทำสัญญาจ้างเป็นหลักฐานการจ้างงาน 4.เริ่มทำงาน 5.ส่งมอบงาน **ถ้ามีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆไม่มากผมยินดีแก้ให้ฟรี **แก้ไขนอกเหนือจากนั้นราคาเริ่มต้นจุดละ 300 บาทครับ **เมื่อทำงานเสร็จลูกค้าจะได้ sourcecode ไปด้วยในกรณีจ้างทำทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนเว็บไซต์ด้วย PHP SQL JS CSS NODEJS

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. เสนอราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
Web Node js
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Web Node js ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ source code สำหรับใช้รัน web node server . **ถ้ามีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆไม่มากผมยินดีแก้ให้ฟรี **แก้ไขนอกเหนือจากนั้นราคาเริ่มต้นจุดละ 500 บาทครับ **เมื่อทำงานเสร็จลูกค้าจะได้ sourcecode ไปด้วยในกรณีจ้างทำทั้งหมด **ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานนะครับ

เว็บไซต์ PHP + SQL + HTML + JS + CSS
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-เว็บไซต์เปล่าๆไม่มีฐานข้อมูล PHP + HTML + JS + CSS เริ่มต้นที่ 3,000 บาท -เว็บไซต์พร้อมฐานข้อมูล PHP + SQL + HTML + JS + CSS เริ่มต้นที่ 5,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ source code งานทั้งหมด **ถ้ามีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆไม่มากผมยินดีแก้ให้ฟรี **แก้ไขนอกเหนือจากนั้นราคาเริ่มต้นจุดละ 300 บาทครับ **เมื่อทำงานเสร็จลูกค้าจะได้ sourcecode ไปด้วยในกรณีจ้างทำทั้งหมด **ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานนะครับ

งานออกแบบ / แก้ไข / Mockup เว็บไซต์ ในภาษาที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

งานออกแบบ / แก้ไข / Mockup เว็บไซต์ ในภาษาที่เกี่ยวข้อง ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ source code สำหรับ ชิ้นงานหน้านั้นๆ **ถ้ามีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆไม่มากผมยินดีแก้ให้ฟรี **แก้ไขนอกเหนือจากนั้นราคาเริ่มต้นจุดละ 300 บาทครับ **เมื่อทำงานเสร็จลูกค้าจะได้ sourcecode ไปด้วยในกรณีจ้างทำทั้งหมด **ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานนะครับ

ฟรีแลนซ์
กีรติพร

ปัจจุบันทำงานประจำเป็นโปรแกรมเมอร์ ความสามารถ เขียน PHP HTML JAVASCRIPT CSS MYSQL NODE JS และอื่นๆพร้อมเรียนรู้งานและรับคำแนะนำครับ

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน