รับทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

1. รับรายละเอียดงานจากลูกค้า 2. วิเคราะห์งานและออกแบบ 3. ส่งรายงานความคืบหน้าของงาน 4. ส่งมอบงานเป็นขั้นสุดท้าย

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2D ประกอบด้วยเนื้อหาและภาพ ใช้เวลาในการทำประมาร 15-20 วัน กรณีเนื้อหาสั้น ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดขอบเขตของงานที่จะจ้างทำได้ รายละเอียดของงานขึ้นอยู่กับการตกลงของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
อนุตตรีย์

รับจ้างทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 2D รับพิมพ์งานเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทำเล่มโปรเจค เล่มวิทยานิพนธ์ จัดฟอร์แมท์เอกสารต่าง ๆ

11/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน