รับแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์

รับแต่งบทกวีประเภทต่างๆ ทั้งใช้ในโอกาสทั่วไป หรือโอกาสพิเศษ ดังนี้ - กลอนสุภาพ (กลอนแปด) - กาพย์ยานี 11 - กาพย์ฉบัง 16 - โคลงสี่สุภาพ - กาพย์ห่อโคลง - อินทรวิเชียรฉันท์ 11 หากคุณลูกค้าอยากให้แต่งบทกวีนอกเหนือฉันทลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์

  • 1. พูดคุยสอบถามรูปแบบฉันทลักษณ์ จำนวนบท รวมถึงหัวข้อที่ต้องการให้แต่ง
  • 2. แต่งบทกวีแล้วส่งให้ตรวจสอบเบื้องต้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ส่งมอบไฟล์งานบทกวีในรูปไฟล์ Word,PDF หรือตามที่คุณลูกค้าต้องการภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ราคาเริ่มต้น 300 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการแต่งค่ะ:)

ฟรีแลนซ์
Vasitta

อดีต Banker ที่ชอบศึกษา เรียนรู้ และหยิบจับงานเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ จนในที่สุดตัดสินใจผันตัวมาเป็นฟรีแลนซ์สายภาษา ยินดีให้บริการงานพิมพ์ งานแปลเอกสารต่างๆทั้งภาษาจีน-ไทย, อังกฤษ-ไทย รวมถึงแต่งบทกวีภาษาไทย

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน