ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา ให้คำปรึกษา

0

รับร่างสัญญาไทย และ อังกฤษ ตรวจสัญญา หรือจัดทำเอกสารทางกฎหมาย, ให้ความเห็นทางกฎหมายกับการเข้าทำนิติกรรมต่างๆ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย วางระบบ ให้คำปรึกษา จัดทำเอกสาร PDPA คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล Term of Use ของ webiste หรือ application การใช้บริการต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา ให้คำปรึกษา

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานที่จ้างเกี่ยวกับธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเหตุผลที่ต้องการร่างสัญญาธุรกิจ พร้อมเอกสารประกอบ(ถ้ามี) รวมถึงตกลงราคา
  • 2. ส่ง First draft หรือความเห็นทางกฎหมายให้กับผู้ว่าจ้างตรวจสอบ ภายใน 3-5 วัน
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และคำแนะนำ แนวทางในการแก้ปัญหา หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งทางแพ่ง และอาญา (เริ่มต้นครั้งละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดซับซ้อน และความยากง่าย โดจจะประเมินและแจ้งราคาให้พิจารณาก่อน)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ร่าง และตรวจสอบสัญญา฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการร่าง หรือตรวจสอบสัญญา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญาเช่า, สัญญาว่าจ้าง เป็นต้น (หมายเหตุ) - ร่างหรือตรวจสอบสัญญา (ภาษาไทย) ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท - ร่างหรือตรวจสอบสัญญา (ภาษาอังกฤษ) ค่าบริการ เริ่มต้นที่ 1,500 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ให้คำปรึกษา และจัดทำเอกสาร PDPA ฿ 1,300
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสาร PDPA คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล Term of Use ของ website หรือ application


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!