รับพิสูจน์อักษร แก้ไข เรียบเรียง งานเขียนทุกประเภท

- รับพิสูจน์อักษรทุกประเภท เช่น บทความวิชาการ บทความทั่วไปแบบเรียน หนังสือ นวนิยาย เรื่องสั้น - ตรวจดูและแก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ตามหลักสากลนิยม หรือตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจดูความถูกต้อง เหมาะสมของการใช้คำ การเว้นวรรค และการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ พร้อมเรียบเรียงให้ใหม่ด้วยถ้อยคำที่สละสลวยขึ้น (หากต้องการ) - ตรวจงานจากไฟล์ word, PDF และจากกระดาษต้นฉบับ - กรณีการตรวจงานจากไฟล์ word มีบริการจัดหน้ากระดาษ การวางข้อความให้ดูสวยงาม เหมาะสม - ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับจำนวนหน้า (หากจำนวนหน้าไม่เกิน 100 หน้า สามารถส่งงานได้ภายใน 3 วัน) - หน้า 1-30 ราคาหน้าละ 10 บาท ตั้งแต่หน้าที่ 31 ขึ้นไป หน้าละ 7 บาท (A4 ขนาดอักษร 16 pt) - กรณีงานด่วนสามารถเร่งทำให้ได้ภายใน 1 วัน (ราคาหน้าละ 10 บาท) - แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร แก้ไข เรียบเรียง งานเขียนทุกประเภท

  • 1. คุยรายละเอียดการว่าจ้างและขอบเขตงาน เช่น สำนวนภาษาที่ต้องการ จำนวนหน้า เวลาส่งงาน
  • 2. เริ่มดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคา 300 บ. ต่องาน 30 หน้า กรณีไฟล์ word จะส่งมอบไฟล์ที่แสดงให้เห็นว่าแก้ไขข้อความใดบ้าง และไฟล์ที่เรียบเรียงโดยสมบูรณ์ รวมถึงการจัดหน้ากระดาษ (หากต้องการ)

ฟรีแลนซ์
Butsara

นักกำหนดอาหาร ชำนาญในการใช้ Microsoft Office รอบคอบ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

02/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน