เขียนแบบ และ Simulation ด้านเครื่องกล

เขียนแบบและวิเคราะห์งานด้วยโปรแกรม Solidworks โดย ข้อมูลที่ผู้รับจ้าง ต้องการ มีดังนี้ - ต้องการแบบที่เป็น Drawing หรือ ภาพที่มีขนาดชัดเจน โดยส่งมาเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์ CAD ของโปรแกรมเขียนแบบ โดยผู้รับจ้างจะเขียนงานด้วย โปรแกรม Solidworks

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเขียนแบบ -ชิ้นงาน(Part)มีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น และทำการประกอบ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท (ทำตาราง BOM ให้ฟรี) -หากมีการ Render ภาพของ ชิ้นงาน(Part) ที่เขียน จะได้ ทั้งหมด 4 ภาพ คือ Front, right, Top, Isometric คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1500 หากต้องการภาพเฉพาะจุด คิดรูปละ 500 บาท -หากต้องการทำ Animation ของชิ้นงาน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท (หากเป็นการทำเฉพาะทาง ค่าใช้จ่ายตามตกลง -หากต้องการวิเคราะห์(Simulation) ต้องระบุสิ่งที่ต้องการทราบ และค่าต่างๆ ที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น "อยากทราบว่า เหล็ก หนา 2 mm สามารถรับแรง 1 ton ได้หรือไหม?" สิ่งที่ต้องบอกคือ วัสดุ , จุดยึดของชิ้นงาน ลักษณะของแรงที่กระทำ ฯลฯ เป็นต้น (โดยทางผู้รับจ้างจะขอสอบถามข้อมูลดังกล่าวก่อน จึงจะรับงาน) ค่าใช้จ่ายตามตกลง - หากโมเดล ต้องมีการปรับโมเดล ก่อนการวิเคราะห์ จะมีการคิดค่าปรับโมเดลเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบ และ Simulation ด้านเครื่องกล

  • 1. รับ Concept ในการเขียน
  • 2. แจ้งระยะเวลา ราคา รายละเอียด
แพ็กเกจ
Solidworks Simulation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จะต้องมี 3D model มาให้ ซึ่งเป็นไฟล์ Solidworks - แจ้งเงื่อนไขที่สนใจ โดยจะคุยรายละเอียด และ ราคาก่อนรับงาน - จะได้รับ โมเดลที่ใช้วิเคราะห์ ไฟล์เอกสารเป็น PDF

ทำภาพเสมือนจริง จาก ไฟล์ 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- นำไฟล์ 3D model เข้ามา ทำภาพเสมือนจริง

ฟรีแลนซ์
Thanutcha

รับเขียนแบบ Solidworks โดย ผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ สามารถทำงานได้ทั้ง แกะแบบ เขียนแบบ ทำ Animation, Render

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน