Portfolio - Resume สอบสัมภาษณ์เรียนต่อ/สมัครงาน

# ใช้เวลาในการทำงาน 2-4 วันตามคิว - งานเร่ง(ทำ 1 วัน) เพิ่ม 200 บาท (แจ้งล่วงหน้านะคะ) - งานด่วน (ภายใน 2-6 ชั่วโมง) เพิ่ม 250 บาท (แจ้งล่วงหน้านะคะ) # แก้งานได้ 3 ครั้งหลังตรวจสอบความถูกต้องและความพึงพอใจน้า (โดยแก้ได้ไม่เกิน 7 วันหลังส่งงาน) # ส่งงานเป็นไฟล์ .JPG และ .PDF # ต้องการไฟล์ที่แก้ไขได้ ( .psd) เพิ่ม 200 บาท รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาเริ่มต้น Portfolio (รวมปก) ♥ 10 หน้า 550฿ แถมปกหลัง 1 หน้า ♥ 15 หน้า 750฿ แถมปกหลัง 1 หน้า ♥ 20 หน้า 900฿ แถมปกหลัง สารบัญ 1 หน้า มากกว่า 20 หน้า เพิ่มหน้าละ 50฿ ราคา Resume ■ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่ลูกค้าให้มา 500฿ ■ ทำทั้ง 2 ภาษา (ตามที่ลูกค้าให้มา) 1,000 บาท ■ ไม่รับแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ***

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Portfolio - Resume สอบสัมภาษณ์เรียนต่อ/สมัครงาน

  • 1. ตกลงรายละอียดการทำงาน เช่น จำนวนข้อมูล โทนสี รูปแบบของผลงาน ฟ้อนต์
  • 2. ตกลงราคาและชำระเงินผ่านระบบ fastwork
แพ็กเกจ
Portfolio 10 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พอร์ต 10 หน้าประกอบด้วย 1. ปก 2. คำนำ 3. ประวัติส่วนตัว 4.ประวัติการศึกษา 5-7 กิจกรรม 8-10 เกียรติบัตร ปกหลัง (แถม) -ส่งงานเป็นไฟล์ .jpg / .png / .pdf -แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง(สั่งแก้ไขไม่เกิน 7 วัน หลังส่งงาน) เกิน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 100 บาท -การเปลี่ยน Concept หรือออกแบบใหม่ทั้งหมด ถือเป็นการจ้างงานชิ้นใหม่ค่ะ ><"

Portfolio 15 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พอร์ต 15 หน้าประกอบด้วย 1. ปก 2. คำนำ 3. ประวัติส่วนตัว 4.ประวัติการศึกษา 5.ใบแสดงผลการเรียน 6-12 กิจกรรม 12-15 เกียรติบัตร ปกหลัง (แถม) -ส่งงานเป็นไฟล์ .jpg / .png / .pdf -แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง(สั่งแก้ไขไม่เกิน 7 วัน หลังส่งงาน) เกิน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 100 บาท -การเปลี่ยน Concept หรือออกแบบใหม่ทั้งหมด ถือเป็นการจ้างงานชิ้นใหม่ค่ะ ><" ** เหมาะสำหรับพอร์ตที่ทางมหาวิทยาลัยไม่กำหนดจำนวนหน้า และคนที่มีกิจกรรมและเกียรติบัตรเยอะ

Portfolio 20 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พอร์ต 20 หน้าประกอบด้วย 1. ปก 2. คำนำ สารบัญ (แถม) 3. ประวัติส่วนตัว 4.ประวัติการศึกษา 5.ใบแสดงผลการเรียน 6-9 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 10-15 กิจกรรม 16-20 เกียรติบัตร ปกหลัง (แถม) -ส่งงานเป็นไฟล์ .jpg / .png / .pdf / .psd -แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง(สั่งแก้ไขไม่เกิน 7 วัน หลังส่งงาน) เกิน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 100 บาท -การเปลี่ยน Concept หรือออกแบบใหม่ทั้งหมด ถือเป็นการจ้างงานชิ้นใหม่ค่ะ ><" ** เหมาะสำหรับพอร์ตที่ทางมหาวิทยาลัยไม่กำหนดจำนวนหน้า และพอร์ตที่แยกผลงานเป็นด้านๆ

ฟรีแลนซ์
Sumiltra

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่น มิลค่ะ มีประสบการณ์การออกแบบและเปิดร้านใน instagram มากกว่า 3 ปีค่ะ ออกแบบผลงาน Portfolio มากกว่า 700 แบบ รวมทั้งงานออกกราฟฟิคต่างๆ ทั้งแผ่นพับ โปสเตอร์ ไวนิล โรลอัพ งานนำเสนอต่าง ๆ มากกมาย โดยมีความถนัดและสามารถใช้โปรแกรม Photoshop - illustrator - PowerPoint ได้ดีค่ะ

05/2018
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
93 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน