รับปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้รองรับ SEO เพื่อให้ผลการค้นหาหน้า Google อันดับดีขึ้น

รับปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับ SEO - ส่วนของ Meta drescription - ช่วยแนะนำการเขียนบทความให้รองรับ SEO - การวิเคราะห์ Keyword ในแต่ละหน้า - การทำ Link Keyword เพื่อดันอันดับของแต่ละหน้า - ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์ต้องปรับปรุงแก้ไขด้านไดบ้าง - ช่วยแนะนำ Page Speed ของเว็บไซต์ *** Page Speed ของเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับ Hosting ที่เช่าพื้นที่เอาไว้ด้วยเพราะแต่ละเจ้าอาจจะไม่รองรับในการปรับแต่งบางฟังก์ชั่น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้รองรับ SEO เพื่อให้ผลการค้นหาหน้า Google อันดับดีขึ้น

  • 1. วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับ Keyword
  • 2. แนวทางการแก้ไขและช่วยปรับปรุง Keyword ให้รองรับ SEO สำหรับ Keyword นั้นๆ
แพ็กเกจ
วิเคราะห์เว็บไซต์และแนวทางในการปรับแต่ง Keyword ให้รองรับกับ SEO
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์และแนวทางในการปรับแต่ง Keyword ให้รองรับกับ SEO รายงานผลจากการที่ได้วิเคราะห์ และแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ ช่วยหาแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์

ช่วยปรับปรุงแก้ไข Keyword ทั้งเว็บไซต์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ช่วยปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้รองรับ SEO (สายขาว) - รายงานผลก่อนการปรับปรุง - รายงานผลหลังการปรับปรุง - สำหรับลูกค้าที่ใช้ Wordpress , Prestashop ช่วยดูแลเรื่องการปรับแต่งเว็บไซต์ การติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ทำงานได้ดีขึ้นและรองรับ SEO

ฟรีแลนซ์
ชัยวัฒน์

ด้วยประสบการณ์ทำงานด้าน SEO (สายขาว) มากกว่า 8 ปี ให้คำปรึกษาและการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงตามหลัก Google เพื่อให้อันในการค้นหาด้วยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น wordpress , prestashop CMS ต่างๆ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความ SEO ฟรี!!

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน