Empathic listening พื้นที่ปลอดภัยให้ระบาย เน้นรับฟังปัญหา หรือ เรื่องทั่วไปที่อยากเล่า ถ่ายทอด

0

จุดมุ่งหมายคือ สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Psychological safety) และเน้นการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ถึงปัญหา อุปสรรค ความสับสน ที่กำลังพบเจอ เพราะเชื่อว่าพื้นฐานเราทุกคนต้องการเพื่อนที่คอยรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้สึก มุมมองแนวคิดที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของแต่ละคน โดยปราศจากคำตัดสิน (no right or wrong)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Empathic listening พื้นที่ปลอดภัยให้ระบาย เน้นรับฟังปัญหา หรือ เรื่องทั่วไปที่อยากเล่า ถ่ายทอด

  • 1. นัดเวลา เพื่อหาเวลาว่างที่ตรงกัน
  • 2. เมื่อถึงเวลานัด ทางเราจะติดต่อไปตามเบอร์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ตาม slot เวลาที่ตกลงกัน
แพ็กเกจ
Empathic listening เน้นรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ได้ระบายและปลดปล่อยความรู้สึก - ได้มีเพื่อนคุย - รู้สึกถึงความปลอดภัยในการพูดคุยโดยปราศจากคำแนะนำและการตัดสิน - รู้สึกถึงคุณค่าในตัวเอง ระยะเวลาแล้วแต่ลูกค้าที่จะสบายใจในการพูดคุย (Flexible duration) รายละเอียดราคาเริ่มต้น 1 ชั่วโมง ราคา 500 บาท


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!