pro
milestone

รับเขียนโปรแกรมบน Mobile Application

รับเขียนโปรแกรมบน Mobile application ทั้ง iOS และ Android งานดี มีคุณภาพ ราคากันเอง ทำงาน Full-time ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมใหม่ หรือ แก้ไขงานจากตัวเดิม โดยใช้ Android stuido, Xcode (Swift), Flutter และ Ionic framework ในการพัฒนา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขระบบภายหลังส่งมอบจะคิดค่าใช้จ่ายในราคาตามความยากง่าย แต่ถ้าเกิดจากระบบมีปัญหาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. คุยรายละเอียดกับลูกค้าถึงขอบเขตงานที่จะทำ 2. สรุปขอบเขตงานพร้อม flow การทำงานของโปรแกรมให้กับลูกค้า 3. นำเสนอราคาและเวลาในการเขียนและทดสอบระบบ 4. ลูกค้าตกลงและเซนสัญญาจ้างงาน 5. พัฒนาระบบตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า 6. แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะ ๆ และตกลงเพื่อปรับปรุงแก้ไข 7. เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยส่งมอบงานให้ลูกค้า 8. ดูแลและ Support งานให้ลูกค้ากรณีที่ระบบงานมีปัญหาระยะเวลา 3 เดือน ฟรี

ฟรีแลนซ์
ภาณุพงศ์

รับเขียนโปรแกรม VB.Net, Websit, PLC, มือถือระบบ Android, iOS, Arduino & micro controller ราคามิตรภาพ

03/2018
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
82 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน