Marketing and advertising report

จัดทำ Report สรุป Campaign ทางการตลาด พร้อมทั้งหา Solution เพื่อใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทางการตลาดในอนาคต ออกแบบ Report ที่สวยและเข้าใจง่าย พร้อม Present และชี้จุดที่ควร Focus

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Marketing and advertising report

  • 1. รับข้อมูลจากลูกค้า ในลักษณะไฟล์ข้อมูล เช่น Excel เป็นต้น
  • 2. จัดทำ Report ให้แก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. แปลงข้อมูลเป็นรูปแบบกราฟที่เข้าใจง่ายและข้อสรูปในแต่ละกราฟ 2. Direction ทางการตลาดที่ควรปรับแก้ ที่ทางผมมอง *ทุกอย่างรวบรวมเป็นไฟล์ Report ในรูปแบบ Powerpoint จำนวน 10 หน้า (หรือขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล) *สามารถปรับแก้ได้ 1 ครั้ง หลังจากการ Present หรือคุยกันรอบแรกเมื่องานเสร็จ

ฟรีแลนซ์
Phumphat

- ผ่านงานในการทำ Presentation มากว่า 1,000 ชิ้นงาน - เชี่ยวชาญในการทำ Presentation สำหรับ: 1.การนำเสนองานกับองต์กรณ์ 2.การทำแผนนำเสนอธุรกิจ การตลาด ออนไลน์ และอื่นๆ 3.Report สรุปงานทั้งในรูปแบบตัวเลข กราฟ การสรุปความที่เข้าใจง่าย ออกแบบผ่าน Powerpoint, Google slide เป็นหลัก

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน