วางแผนการตลาดและโฆษณา

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยข้อมูลจากทางลูกค้าและมาผนวกข้อมูลเชิง Insight กลั่นกรองออกมาเป็นไอเดียและทีมสำหรับการขายสินค้า ออกแบบ Tactics และ Technique สำหรับการสื่อสาร ออกแบบ Presentation เพื่อให้เข้าใจและสามารถดำเนินตามแผนการได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการตลาดและโฆษณา

  • 1. รับบรีฟจากลูกค้าด้วยข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่ครบถ้วน
  • 2. ออกแบบ Theme และ Idea สำหรับการสื่อสารการตลาด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- การ Cleaning ข้อมูลและหาประเด็นสำคัญสำหรับการสื่อสาร ในรูปแบบ Excel - Idea, Theme, Tactic และ Mock up เพื่อไปใช้งานจริง - งานทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็น Powerpoint presentation เพื่อเป็น Guideline ในการทำงานหรือไปบรีฟงานต่อ - บริการหลังการขาย เพื่ออธิบายข้อมูลแก่ทีมที่เกี่ยวข้องหรือ Supplier

ฟรีแลนซ์
Phumphat

- ผ่านงานในการทำ Presentation มากว่า 1,000 ชิ้นงาน - เชี่ยวชาญในการทำ Presentation สำหรับ: 1.การนำเสนองานกับองต์กรณ์ 2.การทำแผนนำเสนอธุรกิจ การตลาด ออนไลน์ และอื่นๆ 3.Report สรุปงานทั้งในรูปแบบตัวเลข กราฟ การสรุปความที่เข้าใจง่าย ออกแบบผ่าน Powerpoint, Google slide เป็นหลัก

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน