high rehire rate
มั่นใจ! ฟรีแลนซ์ในหมวดนี้มี "ประกาศนียบัตร" หรือ "ใบรับรองวิชาชีพ"

วางแผนการเงิน ภาษี การเกษียณอายุ มรดก และออกแบบกลยุทธ์การลงทุน

ขายได้ 4 ครั้ง
5.0

วางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบครัว ทั้งในด้านของการวางแผนภาษี การวางแผนทุนการศึกษา การวางแผนการเกษียณอายุ และการวางแผนมรดก รวมถึงออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการเงินในอนาคต โดยนักวิเคราะห์การเงิน และวางแผนการลงทุนมืออาชีพที่ได้รับใบอนุญาต "วางแผนการลงทุน" หรือ Investment Planner : IP จากสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วางแผนการเงิน ภาษี การเกษียณอายุ มรดก และออกแบบกลยุทธ์การลงทุน

  • 1. - รวมรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
  • 2. - สรุปรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

แพ็กเกจ ราคา วางแผนการเงิน ภาษี การเกษียณอายุ มรดก และออกแบบกลยุทธ์การลงทุน

วิเคราะห์การเงิน และวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล กำหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคต อาทิเช่น การวางแผนภาษี การเกษียณอายุ ความต้องการทางการเงิน เป็นต้น พร้อมทั้งออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการเงินในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน และสร้างความมั่นคงทางการเงิน (ราคาที่ระบุเป็นราคาการให้บริการขั้นต่ำต่อปี โดยค่าบริการจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า หรือข้อมูลทางการเงิน สินทรัพย์ที่จะใช้ในการวางแผนของผู้รับคำปรึกษา ในอัตราที่ 0.5% ต่อปี)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

วิเคราะห์การเงิน และวางแผนการลงทุนสำหรับครอบครัว

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล กำหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคต อาทิเช่น การวางแผนภาษี ทุนการศึกษาบุตร สุขภาพ ความคุ้มครองต่อชีวิต และทรัพย์สิน การเกษียณอายุ การจัดการมรดก เป็นต้น พร้อมทั้งออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยง สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการเงินในอนาคต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการเงิน และสร้างความมั่นคงทางการเงิน (ราคาที่ระบุเป็นราคาการให้บริการขั้นต่ำ โดยค่าบริการจะเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ที่จะใช้ในการวางแผนในอัตราที่ 1% ต่อปี)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท

วิเคราะห์การเงิน และวางแผนการลงทุนสำหรับกองมรดก

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ให้คำปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้กับกองมรดก หรือเงินกงสี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองมรดก รวมถึงออกแบบการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับบุคคลในกองมรดก (ราคาที่ระบุเป็นราคาการให้บริการขั้นต่ำต่อปี โดยค่าบริการจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า หรือข้อมูลทางการเงิน สินทรัพย์ที่จะใช้ในการวางแผนของผู้รับคำปรึกษา ในอัตราที่ 1% ต่อปี)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!