รับพิมพ์งาน กรอกข้อมูล TH-EN

รับพิมพ์งาน กรอกข้อมูล word excel รายงาน บทความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้นฉบับทุกรูปแบบ เอกสาร รูปภาพ ลายมือ หนังสือ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน กรอกข้อมูล TH-EN

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงาน ระยะเวลาในการทำงาน และตกลงราคากับลูกค้า
  • 2. ส่งงานให้ลูกค้าพิจารณา สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้งหากมีข้อผิดพลาด
แพ็กเกจ
International: ภาษาอังกฤษ (ไม่เร่งด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไม่เร่งด่วน งานภาษาอังกฤษเป็นล้วน หรืออาจมีภาษาไทยด้วยเล็กน้อย จำนวนหน้า 20 - 25 หน้า ชนิดไฟล์ที่ได้รับ: .docx .pdf .xlxs .jpg .png การแก้ไขงาน 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน

Thai: ภาษาไทย (ไม่เร่งด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไม่เร่งด่วน งานภาษาไทยล้วน หรืออาจมีภาษาอังกฤษด้วยเล็กน้อย จำนวนหน้า 20 - 25 หน้า ชนิดไฟล์ที่ได้รับ: .docx .pdf .xlxs .jpg .png การแก้ไขงาน 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน

Combo: เร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเร่งด่วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนหน้า 20 - 25 หน้า ชนิดไฟล์ที่ได้รับ: .docx .pdf .xlxs .jpg .png การแก้ไขงาน 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ฟรีแลนซ์
Natchsasi

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ถนัดการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม สามารถพิมพ์ แปล และพิสูจน์อักษรทั้งสองภาษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน