แปลเอกสาร คลิปวีดีโอ ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

- มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษทั้งภาษาที่เป็นทางการแบะไม่เป็นทางการ เนื่องจากอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานาน - มีประสบการณ์การแปล Research เอกสาร คลิปวีดีโอ ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย เป็นเวลากว่า 7 ปี - เป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 12 ปี (ม.ต้น ม.ปลาย TOEIC และ Business English) - จบปริญญาตรี: นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 - จบปริญญาโท: การจัดการตราสินค้า ประเทศเยอรมัน - ผลคะแนนTOEIC: 920 - ผลคะแนนIELTS: 7.0

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร คลิปวีดีโอ ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

  • 1. 1. ส่งเอกสารเพื่อการประเมินราคา
  • 2. 2. หลังจากการประเมินราคาที่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน สามารถต่อรองราคาได้
แพ็กเกจ
การแปลที่ไม่ซับซ้อน (คำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคา 300 บาท ต่อ 500 คำ

การแปลที่ซับซ้อนปานกลาง (มีคำศัพท์เฉพาะบ้าง รวมไปถึงสำนวนต่างๆ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคา 400 บาท ต่อ 500 คำ

การแปลที่ซับซ้อนมาก (มีคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ทางด้านวิชาการ และสำนวนต่างๆ เป็นจำนวนมาก)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคา 550 บาท ต่อ 500 คำ

ฟรีแลนซ์
Songsita

- เรียนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 - เรียนจบปริญญาโทสาขาการจัดการตราสินค้า จากประเทศเยอรมัน - TOEIC 920 - IELTS 7.0 - เป็นติวเตอร์สอนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นเวลา 12 ปี (มัธยมต้น มัธยมปลาย TOEIC และ Business English)

01/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน