รับแปลภาษาจีน-ไทย และล่ามโดยทนายความภาษาจีน แปลได้ทั้งเอกสารทางกฎหมาย ทางธุรกิจและอื่น ๆ

4.6
ขายได้ 13 ครั้ง

ผู้แปลมีประสบการณ์แปลเอกสารและล่ามทางกฎหมายและธุรกิจที่ต้องการความแม่นยำสูง เป็นเวลากว่า 5 ปี จำนวนกว่า 2,000 หน้า ครอบคลุมถึงการแปลสัญญา เอกสารสำคัญทางราชการ คำพิพากษา เอกสารที่ต้องใช้ทางคดีในชั้นศาล ตัวบทกฎหมาย คู่มือการประกอบธุรกิจ เป็นต้น โดยสามารถรับรองคำแปลได้ (ถ้าต้องการ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษาจีน-ไทย และล่ามโดยทนายความภาษาจีน แปลได้ทั้งเอกสารทางกฎหมาย ทางธุรกิจและอื่น ๆ

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสาร อธิบายเนื้อหาเพื่อให้ประเมินระยะเวลาส่งงานและราคางานก่อน
  • 2. เมื่อตอบตกลงจึงเริ่มทำงาน
แปลภาษา
แพ็กเกจ
฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์เอกสาร word, pdf


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!