วางแผนการเงินครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงิน

เราคือ OneStopService วางแผนการเงินครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 7 ปี ได้รับการรับรองด้วยคุณสมบัติ FChFP ระดับ Dinstinction ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค้นโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ที่ได้รับการยอมรับและเปิดสอนแล้วใน 12 ประเทศ ให้บริการวางแผนการเงินแบบครบวงจร และออกแบบแผนการเงินให้เหมาะสมกับ lifestyle และเป้าหมายการเงินของแต่ละคนอาทิเช่น วางแผนเกษียณ วางแผนการลงทุน วางแผนภาษี วางแผนการศึกษา Risk management planning พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือการเงินที่หลากหลายอาทิเช่นกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารเงิน REITs SSF RMF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ Unit-Linked เพื่อให้ช่วยเดินทางสู่เป้าหมายการเงินที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงิน

  • 1. พูดคุยเป้าหมายทางการเงิน และรวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 30นาที - 1 ชั่วโมง
  • 2. จัดทำแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของแต่ละท่าน ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แผนการเงินแบบละเอียดที่ถูกแบบมาเฉพาะสำหรับเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคน คนละ 1 ฉบับ พร้อมไฟล์ PDF และบริการอัพเดทแผนการเงินประจำปีอีกปีละ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Tanat

ธนัสม์ สุกใส(แบงค์) - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ2) - Full time Financial Advisor 2559 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาการเงินคุณวุฒิ FChFP ระดับ Distinction - ผู้เชี่ยวชาญด้านการแผนการเงินครบวงจร - ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณ และ Risk management

05/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
15 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน