รับสร้างเครื่องมือด้วย MS Excel

1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับงานพอสังเขปให้ผู้เขียนเข้าใจ 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง 3. เมื่อตกลงว่าจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการทันทีภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ 4. ส่งมอบตัวงาน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน หมายเหตุ 1. ผู้ว่าจ้างต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานได้อย่างครบถ้วน 2. ผู้เขียนสามารถสอบถามในกรณีเกิดข้อสงสัยได้เสมอ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการอัพเกรดเพิ่มเติม คิดราคาเริ่มต้น 500 บาท ดึงข้อมูลเฉพาะกิจ หรือ เขียนสูตรคำนวน ราคาครั้งละ 300 บาท

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการคำนวนหาผลลัพธ์ด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อน 2. เครื่องมือที่ใช้ Import ข้อมูลจากไฟล์ชนิดต่างๆ เพื่อนำมาสร้างรายงาน (txt, xls, pdf) 3. เครื่องมือเพื่อใช้สร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ตามที่ต้องการ 4. ระบบฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 5. เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ 6. ดูแลระบบให้ฟรี 3 เดือนหลังระบบใช้งานจริง

ฟรีแลนซ์
อนุรักษ์

เป็นพนักงานประจำ ทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ผู้พัฒนาเครื่องมือต่างๆด้วย MS Excel, MS Access มีความสามารถในการเขียนโค๊ด VBA และ SQL ที่จัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้ในเวลาอันรวดเร็ว

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
33 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน