บริการ Startup/ปรับปรุง/พัฒนา งานทรัพยากรมนุษย์ทุกองค์กร

I AM HR CONSULTANT ให้บริการด้านที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญงาน HR แบบ All Faction อาทิ Organization Manpower Budget Recruit Payroll Salary structure ฯลฯ รวมถึงการ Design & Development เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรของท่าน โดยทีมงานประสบการณ์การด้านงาน HR จากหลายธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป ทำให้มั่นใจว่า I AM HR CONSULTANT เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านงาน HR ที่เป็นมืออาชีพ พร้อมเคียงข้างองค์กรของท่าน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการ Startup/ปรับปรุง/พัฒนา งานทรัพยากรมนุษย์ทุกองค์กร

  • 1. ดำเนินการพูดคุยความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์
  • 2. นัดหมายลูกค้าเพื่อรับทราบความประสงค์ และรายละเอียดของลูกค้า
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษาด้านงาน HR แบบ On call
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ VDO Call จำนวน 3 ชั่วโมง 2.หลังจากที่ลูกค้าได้รับบริการแล้ว ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด ระยะเวลา ไม่เกิน 5 วัน

ที่ปรึกษาด้านงาน HR 2 แบบ On Site
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.บริการปรึกษาบริษัทของลูกค้า จำนวน 6 ชั่วโมง 2.หลังจากที่ลูกค้าได้รับบริการแล้ว ลูกค้าสามารถโทรปรึกษาได้ตลอด ระยะเวลา ไม่เกิน 5 วัน

ที่ปรึกษาด้านงาน HR 2 (ทั้งระบบ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.Update ความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าเป็นระยะ เพื่อให้ชิ้นงานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าจริงๆ 2.ชิ้นงานที่ตรงตามใจลูกค้า

ฟรีแลนซ์
ธนากร

Coach, Recruit, Payroll, Consultant, Other ด้วยทีมงานคุณภาพประสบการณ์ด้าน HR ไม่ตำกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้มั่นใจว่าเราทำได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเงินเดือน หรือการวางระบบ HR แม้กระทั่งการพัฒนาพนักงาน เพราะเรื่องคน คือเรื่องสำคัญขององค์กร ปัญหาของท่าน คืองานของเรา

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
43 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน