รับเขียน/บทความวิชาการ/งานวิจัย ค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


1. รับเขียนบทความวิชาการ (เฉพาะภาษาไทย) จากแหล่ง อ้างอิงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทาง วิชาการ ที่มีข้อมูลมาจากงานวิ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาค้นความอิสระ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า (1 หน้า = ขนาด A4) 2. งานวิจัย/บทความวิชาการ (1 หน้า = ขนาด A4) ** บทความวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหาเฉพาะด้านการศึกษา วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ สื่อสารมวลชล คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และจิตวิทยา เท่านั้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับเขียน/บทความวิชาการ/งานวิจัย ค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทของ งานวิจัย / บทความวิชาการว่าเป็นปรเภทไหน (การศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยา)
  • 2. หากจ้างเขียนบทความ ลูกค้าส่งชื่อวารสาร (ไฟล์รูป แบบของวารสาร) และต้นฉบับของเนื้อหาที่จะให้เขียน บทความวิจัย + ไฟล์งานวิจัย 5 บท

แพ็กเกจ ราคา รับเขียน/บทความวิชาการ/งานวิจัย ค้นหาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แพ็กเกจ

แพ็กเกจ :บทความวิจัย และบทความ วิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย พร้อมจัดทํา เอกสารอ้างอิงตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,000.-

แพ็กเกจ : งานวิจัย บทที่ 1-5 (ทั้งเล่ม) ราคาคิดเหมาอยู่ที่ 10,000.-

แพ็กเกจ : งานวิจัย บทที่ 1-5 (ทั้งเล่ม)+ บทความวิจัย ราคาคิดเหมาอยู่ที่ 17,000.-

ราคาขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา
ราคาตามราคาเหมาจ่าย
ราคาตามราคาเหมาจ่าย
ระยะเวลาในการทำงาน
10 วัน
15 วัน
25 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนคำ
10000 คำ
20000 คำ
20000 คำ
จำนวนบทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿3,000
฿10,000
฿17,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!