ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนโปรแกรม Arduino

ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino,ESP8266,ESP32 เพื่ออ่านค่าและแสดงผลจากระบบเครื่องมือวัด ระบบควบคุม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเขียนโปรแกรม Arduino

  • 1. พูดคุยตกลงรายละเอียดของงาน
  • 2. พูดคุยตกลงกำหนดส่งงาน เสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

วงจรระบบควบคุมทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ arduino มี 2 สวิตช์อินพุตและ 2 รีเลย์เอาต์พุต

ฟรีแลนซ์
warodom

ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยArduino เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยVb.net และAndroid เขียนโปรแกรมติดต่อกับเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมผ่านทางRS-232 RS-485 MODBUS และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบวงจรควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีประสบการณ์ในงานมากกว่า6ปี

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน