รับพิมพ์เอกสาร และรายงานทั่วไป Word/Power Point

- รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับทุกชนิด เช่น รายงาน ข้อสอบ แบบฝึกหัด เป็นต้น ทั้ง Word หรือ Power Point - รับพิมพ์ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - รับจัดหน้าเอกสารตามต้นฉบับ - ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษที่ต้องการ ให้ชัดเจน ใส่เลขหน้าหรือไม่ - หากมีเพิ่มสูตรคณิตศาสตร์ สูตรเคมี หรือเพิ่มเติมพิเศษนอกเหนือจากการพิมพ์ปกติ ติดต่อสอบถามได้โดยตรง - ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนจบงาน - ส่งงานในรูปแบบ Word และ PDF

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสาร และรายงานทั่วไป Word/Power Point

  • 1. แจ้งรายละเอียดของงาน เช่น รูปแบบตัวอักษรที่ต้องการ ขนาดตัวอักษร ขอบหน้ากระดาษ แบบฟอร์มการจัดเอกสารที่ต้องการ (ถ้ามี) และวันที่ต้องการรับงาน เป็นต้น ขอดูต้นฉบับเพื่อใช้ประเมินราคา
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับรูปแบบต่างๆ (เฉพาะข้อความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ภาษาไทย (เฉพาะข้อความ) (1) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน (2) จำนวนหน้า 1-20 หน้ากระดาษ A4 (3) ปรับแก้งานได้ 1 ครั้ง (4) ไฟล์ต้นฉบับ : PDF/WORD/ภาพถ่าย อื่นๆ **ราคาเริ่มต้น 250 บาท : ส่วนเกินหน้าละ 15 บาท** ภาษาอังกฤษ (เฉพาะข้อความ) (1) ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน (2) จำนวนหน้า 1-20 หน้ากระดาษ A4 (3) ปรับแก้งานได้ 1 ครั้ง (4) ไฟล์ต้นฉบับ : PDF/WORD/ภาพถ่าย อื่นๆ **ราคาเริ่มต้น 350 บาท : ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท** **รูปแบบการจัดส่งไฟล์ : Word/Excel/Ppt/PDF** **งานด่วนคิดเพิ่ม 200 บาท**

พิมพ์เอกสารจากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับรูปแบบต่างๆ (คณิต/สูตรเคมี/สมการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาษาไทย (1) ระยะเวลาในการทำงาน 3-4 วัน (2) จำนวนหน้า 1-20 หน้ากระดาษ A4 (3) ปรับแก้งานได้ 2 ครั้ง (4) ไฟล์ต้นฉบับ : PDF/WORD/ภาพถ่าย อื่นๆ **ราคาเริ่มต้น 400 บาท : ส่วนเกินหน้าละ 20 บาท** ภาษาอังกฤษ (1) ระยะเวลาในการทำงาน 3-7 วัน (2) จำนวนหน้า 1-20 หน้ากระดาษ A4 (3) ปรับแก้งานได้ 2 ครั้ง (4) ไฟล์ต้นฉบับ : PDF/WORD/ภาพถ่าย อื่นๆ **ราคาเริ่มต้น 500 บาท : ส่วนเกินหน้าละ 25 บาท** **รูปแบบการจัดส่งไฟล์ : Word/Excel/Ppt/PDF** **งานด่วนคิดเพิ่ม 300 บาท**

ฟรีแลนซ์
Siriwan

สวัสดีค่ะ ผึ้งนะคะ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน IEE/EIA จัดทำข้อมูลและพิมพ์รายงานเป็นงานหลัก งานหลัก (ยิ่งกว่า) ชอบการเดินทาง ไม่ว่าจะกับครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน และแชร์ประสบการณ์การเดินทางของเราผ่านภาพถ่าย และข้อความที่บรรยายความรู้สึก

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน