รับเขียน กระบวนงาน - Workflow ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การเขียน Workflow กระบวนงานของบริษัททั้ง ภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น กระบวนงาน งานบริการ ที่มีเกือบทุกบริษัทหรือแม้แต่ภาครัฐ - ขอคู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานคราวๆ - เขียนกระบวนงาน เช่น พนักงาน บริการ ต้อนรับลูกค้า ให้บริการลูกค้า มีปัญหาหรือไม่ หากมีปัญหาติดต่อ หัวหน้าหรือผู้จัดการในการแก้ไข และจบงาน กระบวนงานสามารถเขียนได้ทุกรูปแบบ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจ ควรศึกษาก่อนจ้างงาน กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด เป็นแผนงานการทำงานของพนักงาน ทุกรูปแบบ การจัดทำเพื่อให้พนักงานเข้าใจการทำงานของตัวเอง หรือ เพื่อให้พนักงานพี่เลี้ยง สามารถสอนงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถประเมินความเสี่ยงความผิดพลาด ของพนักงานที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความระมัดระวังและแก้ไขได้ทันที - ลักษณะงานจะมีการเขียนflowงาน/แบบงานเป็นมาตรฐานที่ส่วนใหญ่ใช้กันในองค์กร โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ว่า่จ้าง ขั้นตอน -ขอรายละเอียดข้อมูลกระบวนงานที่ต้องการจะให้เขียน เช่น คู่มือ/การปฏิบัติงาน -เขียนWorkflow ให้กับผู้ว่าจ้าง -จัดส่งในรูปแบบ ไฟล์ PDF. หรือ Visio -เขียนได้ทุกอย่างที่เป็นกระบวนการทำงาน ทุกงาน ทุกกระบวนการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน กระบวนงาน - Workflow ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  • 1. ข้อข้อมูลเช่น รายละเอียดกระบวนงานหรือคู่มือ
  • 2. เขียนรายละเอียดงาน/โฟลงานที่ต้องการให้ผู้รับจ้างจัดทำ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- งานที่ผู้ว่าจ้างให้เขียนจะเป็นความลับไม่ - เนื้องานที่ได้จะต้องเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น - สามารถแก้ได้จนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ -สามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นได้ หากต้องการ - ระยะเวลาแล้วแต่ความยากของเนื้องาน หากเนื้องานธรรมดาส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 วัน - ได้รับไฟล์เป็น PDF. ลูกค้าจะได้แผนกระบวนงาน 1 กระบวนงานเป็นไฟล์ PDF. จำนวนไฟล์ขึ้นอยู่กับงานที่ลูกค้าต้องการว่าต้องการกี่ไฟล์หรืองานมีความต่อเนื่องกันกี่ไฟล์ เขียนให้ได้จนกว่าจะจบกระบวนงาน 1 กระบวนงาน จะมี 10 หรือ 1 ไฟล์ หรือ 10 แผ่นขึ้นอยู่กับงานนั้นๆ

ฟรีแลนซ์
Chearn

เจ้าหน้าที่ ของบริษัท ประกันภัย หน้าที่ปฏิบัติงาน - จัดทำWorkflow - จัดทำความเสี่ยงขอบริษัท งานอดิเรก เขียนบทความ

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน